Dalkildegaards Alle 1, 5600 Faaborg

har du nogle spørgsmål, så ring.

    ​Telefon: 62 61 77 43

Turneringspropositioner 2021:

GENERELLE TURNERINGSPROPOSITIONER FOR AFVIKLING AF TURNERINGER I FAABORG GOLFKLUB

GENERELLE TURNERINGSPROPOSITIONER FOR AFVIKLING AF TURNERINGER I FAABORG GOLFKLUB

​HVOR IKKE ANDET FREMGÅR AF DEN SPECIFIKKE INVITATION

Før turneringen:

1) Den specifikke turneringsproposition udsendes senest 14 dage før turneringen.

​2) Tilmelding og betaling i Golfbox.

​ 3) Tilmeldingsfristen udløber 3 dage før turneringen – tilmelding senest kl. 18.00 på Golfbox. Deltageren har selv ansvaret for sin rettidige tilmelding til en turnering. Tilmeldingsfristen kan variere - se turneringsopslag i klubhuset eller på Golfbox.

​ 4) Eftertilmeldinger modtages ikke i hulspil, mesterskaber eller turneringer om vandrepokaler. I andre turneringer afgør turneringsledelsen alene, om efteranmeldelser inden første start i turneringen kan indplaceres på startlisten i tilfælde af god plads eller afbud. Hvis der er oprettet en reserveliste, skal man selv holde sig orienteret om eventuel deltagelse og starttidspunkt.

​ 5) Startlisten opsættes/udsendes senest kl. 12.00 dagen før turneringen. Oplysning om starttid kan fås på Golfbox, på klubhusets tlf. 62 61 77 43 eller hos den ansvarlige turneringsleder 2 timer efter startlistens opsætning.

​ 6) Efter tilmeldingsfristens udløb skal afbud ske direkte til den ansvarlige turneringsleder. Afbud på selve spilledagen kan ske til turneringslederen på tlf. 62 61 77 43 senest 1 time før start for at være gyldig. Senere afbud kan sidestilles med udeblivelse. Turneringsfee skal betales ved afbud efter at startlisten er sat op.

​ 7) Scorekort udleveres fra turneringsbordet i klubhuset senest fra en 1/2 time før første start og bør være afhentet senest 15 minutter før egen start. Turneringsledelsens ur er endeligt gældende.

​ 8) Hvis en deltager udebliver fra en turnering uden gyldig grund vil vedkommende blive forment deltagelse i den følgende programsatte turnering. I gentagelsestilfælde følger udelukkelse fra de to næste turneringer i klubbens program.

9) Klubbens turneringer er åbne for alle klubbens medlemmer. Det er dog en betingelse at man opfylder eventuelle handicap-, aldersbetingelser eller medlemskab for den enkelte turnering.

Ugedagsmedlemmer indmeldt før 31.12.10 skal desuden betale 1/2 greenfee.

Flexmedlemmer kan ikke deltage.

​ 10) Juniorer kan deltage i alle turneringer medmindre andet fremgår af den enkelte turnerings propositioner. Turneringsfee for juniorer er, hvor andet ikke er nævnt, 1/2 turneringsfee.

​ 11) Klubbens proer og nonamatører må gerne deltage i klubturneringer, men uden for præmierækken, medmindre andet fremgår af den enkelte turnerings propositioner.

​ 12) Ved åbne turneringer betaler ikke-medlemmer af Faaborg Golfklub turneringsfee og fuld greenfee.

FGO medlemmer kan ikke anvende klip.

13) Startlisten skal respekteres med hensyn til tid og rækkefølge. Spilleren skal være til stede på 1. teested senest på starttidspunktet, helst 5 minutter før. For sent fremmøde medfører diskvalifikation i henhold til regel 6.3.

​Under turneringen:

​ 14) Alle herrer uanset handicap spiller fra tee 57, og alle damer spiller fra tee 48.

​ 15) Caddie må ikke bruges, hvis ikke andet er meddelt i turneringsproportioner for den enkelte turnering

16) Det er som udgangspunkt ikke tilladt at benytte golfbil i turneringer. Turneringsledelsen kan dog dispensere i særlige tilfælde. Det er kun tilladt for den person, som får tilladelsen til dagens turnering, at benytte golfbilen.

​ 17) Mobiltelefon, minicomputer og lign. elektronisk udstyr skal være på lydløs under spillet. Dog kan turneringsledelsen fravige dette i særlige situationer. En indberettet overtrædelse kan medføre diskvalifikation samt en turneringsdags karantæne. Opkald til 112 eller til Klubhuset/turneringsledelsen i nødstilfælde er undtaget.

​ 18) Alle former for kunstige hjælpemidler, herunder måleudstyr kan medføre diskvalifikation.

Se Regel 14-3. Udstyr brugt på en traditionel og accepteret måde er undtaget fra reglen.

​ 19) Gentagne overtrædelser af etikettereglerne i øvrigt kan medføre diskvalifikation. Regel 33-7.

​ 20) En 18 hullers turnering skal så vidt muligt afvikles på 4 timer og 15 minutter. Hvis en turneringsleder skønner, at en spiller sinker spiller unødigt, kan denne straffes i henhold til regel 6.7. (2 strafslag. I gentagelsestilfælde: diskvalifikation).

Efter turneringen:

​ 21) Scorekort skal afleveres udfyldt og underskrevet straks efter turneringsrundens afslutning. Der skal være påført stableford point.

​ 22) I tilfælde af lige resultater afgøres placeringerne, hvor andet ikke er nævnt i de enkelte turneringspropositioner, således:

Hulspil: Sudden death omspil.

Slagspil: Laveste handicap, sidste 9-6-3-2-1 huller efter nettoberegning, derefter lodtrækning.

​ 23) Præmierne udgør indtil 75 % af den indkomne turneringsfee afhængigt af antallet af sponsorpræmier. Turneringer kan opdeles i flere præmierækker - oftest i en A-række en B-række og en C-række med præmier fordelt mellem rækkerne efter deltagerantal.

​ 24) Man skal være til stede ved præmieoverrækkelsen eller stille med en suppleant.

​ 25) Spørg turneringslederen hvis du er i tvivl om mulig deltagelse eller andre forhold vedrørende de enkelte turneringer.

Faaborg den 7.4.2021

Turneringsudvalget

Kontakt din ​Golfklub i dag

Faaborg Golfklub

Dalkildegaards Alle 1

5600 Faaborg

Telefon: 62 61 77 43

E-mail: faaborggolfklub@sport.dk

web-master: keld@faabva.dk​

CVR: 15443049