Har du nogle spørgsmål, så ring.

         ​Telefon: 62 61 77 43

Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen 03.02. 2020

Nyt fra bestyrelsen 15.01. 2020

Nyt fra bestyrelsen 6. dec. 2019

Formandens beretning 2018/19​

Nyt fra bestyrelsen 18. nov. 2019

Nyt fra bestyrelsen 17. nov. 2019.

​​-------------------------------------------------------​

“Nyt fra bestyrelsen" 2019.04.13

​​

FGK rekrutteringsprojekt i samarbejde med DGU

Som tidligere diskuteret på klubbens seneste generalforsamlinger og i andre sammenhænge, er det afgørende for klubbens fremtid, at vi kontinuerligt tiltrækker nye medlemmer – specielt set i lyset af det høje aldersgennemsnit for vores medlemmer, som er et af de højeste i landet.

Derfor har klubben indgået en samarbejdsaftale med DGU om et udviklingsforløb med fokus på rekruttering af nye golfspillere og om hjælp fra DGU til klubben til fremover selv at stå bedre rustet til at løfte rekrutteringsopgaven.

Samarbejdet med DGU løber hen over 2019 og omfatter:

·​Definition af målsætning for projektet i samarbejde med klubbens bestyrelse

·​Nedsættelse af styregruppe og rekrutteringsteams
(i den forbindelse er der allerede udsendt e-mail til alle medlemmer med opfordring til at melde sig til disse rekrutteringsteams)

·​Planlægning og udførelse af aktiviteter og kampagner

·​Evaluering af forløbet og plan for det fremadrettede rekrutteringsarbejde

DGU har tilknyttet udviklingskonsulent Michael Jürgensen som tovholder i projektet.

mikael dgu


Michael indgår sammen med klubbens ledelse i styregruppen for projektet og vil derfor komme regelmæssigt i klubben i de kommende måneder.

De første møder med Michael er afholdt med henblik på forventningsafstemning, afklaring af målsætning samt den første diskussion og planlægning af rekrutteringsaktiviteterne.

I første omgang er det besluttet at fokusere rekrutteringsaktiviteterne mod følgende målgrupper, da potentialet her vurderes som værende det største:

·​Pargolf

Med udgangspunkt i parklubbens succes og det store sociale islæt i denne klub-i-klubben er det tanken, at klubbens medlemmer kan invitere par i bekendtskabskredsen til at møde op en spillefredag kl. 16.00, hvor værterne vil tage i mod gæstespillerne og guide dem rundt på træningsfaciliteterne og par-3 banen. Aktiviteten afsluttes med deltagelse i parklubbens fællesspisning.

·​Medlemmernes netværk

På samme måde som for parklubben, er det tanken, at klubbens medlemmer i klubber-i-klubben bliver opfordret til at invitere venner/bekendte til at deltage en dag, hvor den aktuelle klub spiller match. Gæsterne bliver guidet rundt på træningsfaciliteterne og par-3 banen og deltager afslutningsvis i spisningen sammen med matchdeltagerne.

·​

Firmagolf

Her er det tanken at sammensætte et 3-timers fyraftensgolf-koncept til en attraktiv pris, som f.eks. kunne omfatte 1 time på træningsfaciliteterne, 1 times spil på par-3 banen og afsluttende spisning i cafeen. Det er intentionen, at aktiviteten skal være ”omkostningsneutral” for klubben.

I forbindelse med arrangementerne uddeles flyers med information om, hvordan man kommer i gang med golfspillet.

Der udarbejdes separate flyers/plakater til alle 3 målgrupper, som vil kunne rekvireres i sekratariatet eller i klubber-i-klubben.

En samlet marketingplan er under udarbejdelse og vil blive offentliggjort, så snart den foreligger og de forskellige typer materiale er udarbejdet.

Til slut vil vi fra bestyrelsen og styregruppen gerne takke for de mange tilbagemeldinger på den udsendte e-mail – en tilbagemeldingsprocent, som iflg. DGU ligger langt over niveauet i andre klubber, hvor lignende projekter gennemføres.

Styregruppen vil snarest give tilbagemelding til de medlemmer, som har meldt sig ”under fanerne” om sammensætning af de 3 rekrutteringsteams og det forestående arbejde i disse teams.

Har du ikke fået meldt dig, kan du stadig nå at deltage i projektet. Besvar den udsendte e-mail, eller kontakt sekretariatet.

Faaborg, den 13. april, 2019

På bestyrelsens vegne, Ebbe Durck, formand

​-----------------------------------------------------


Nyt fra bestyrelsen” - primo marts 2019


Ny chefgreenkeeper i Faaborg Golfklub
​Pr. den 1. marts 2019 har Faaborg Golfklub fået ny chefgreenkeeper, nemlig Søren Nielsen, som efter knap 10 års fravær er ”vendt hjem” til golfbanen i Svanninge Bakker.

Søren er 49 år og er opvokset i Korinth, hvor han i dag bor sammen med sin kone Rikke og deres 2 børn på 12 og 15 år.

Søren er oprindeligt udlært bygnings- og landbrugssmed, og efter en periode i udviklingsafdelingen hos ”Hjem Is” - og senere en periode som pedel - blev han i foråret 2004 ansat som greenkeeperassistent i Faaborg Golfklub. I efteråret 2004 kom Søren i lære som greenkeeper under Poul Simonsen - en uddannelse som han afsluttede i 2009.

Da Søren, som han udtrykker det, blev ”vinterfyret” i slutningen af 2009, gik turen videre til Ærø, hvor Søren i ca. 1 år var ansat som chefgreenkeeper i Ærø Golf Klub. Herefter gik turen tilbage til fastlandet til jobbet som chefgreenkeeper i Ringe Golfklub, hvor han har været ansat indtil nu.

På spørgsmålet om, hvorfor han har valgt at vende tilbage til Faaborg Golfklub svarer Søren, at han, siden han forlod Faaborg Golfklub tilbage i 2009, har haft en drøm om at vende tilbage, da han altid har holdt meget af banen og den smukke natur i Svanninge Bakker. Derfor slog han straks til, da muligheden bød sig. Søren er i øvrigt selv golfspiller, selvom jobbet som chefgreenkeeper ikke altid levner megen tid til golfspillet, hvilket i følge. Søren også afspejler sig i handicappet!!!
​​
I et tæt samarbejde mellem baneudvalg og Søren arbejdes der allerede på en fælles langtidsplan for den fremtidige pleje og udvikling af banen, og bestyrelsen i Faaborg Golfklub byder Søren hjertelig velkommen tilbage til Faaborg og ser frem til et mangeårigt gensidigt udviklende samarbejde til glæde for såvel klubbens medlemmer som gæstespillere samt andre gæster på og omkring banen i De sydfynske Alper.

Faaborg, den 28. februar, 2019

På bestyrelsens vegne Søren Pedersen, næstformand

​----------------------------------------------

​​

Kontakt din ​Golfklub i dag

Faaborg Golfklub

Dalkildegaards Alle 1

5600 Faaborg

Telefon: 62 61 77 43

E-mail: faaborggolfklub@sport.dk

web-master: keld@faabva.dk​

CVR: 15443049