Dalkildegaards Alle 1, 5600 Faaborg

har du nogle spørgsmål, så ring.

    ​Telefon: 62 61 77 43

LOKALE REGLER FOR FAABORG GOLFKLUB

1.​Banemarkeringer:
Hvide markeringer: Out of bounds
To hvide pæle med pil: Out of bounds fortsættes uendeligt i pilens retning

Gule markeringer: Strafområde
Røde markeringer: Strafområde
Blå markeringer: Areal under reparation
Blå markeringer med grøn top: Område med spilleforbud

Banemarkeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger

2.​Den banenære kant på en hvilken som helst asfalteret vej definerer banens out of bounds grænse.

3.​Alle pæle på banen og alle malede sten, som angiver afstande og strafområder, behandles som
ikke-flytbare forhindringer – lempelse uden straf efter Regel 16.1. Lempelse må ikke tages efter Regel 15.2.

4.​Out of bounds grænsemarkeringerne mellem hul 11 og 12 er kun gældende for spil af hul 11. Out of bounds grænsemarkeringerne mellem hul 15 og 16 er kun gældende for spil af hul 15. Ved spil af alle andre huller er disse pæle ikke-flytbare forhindringer.

5.​En bold, der kommer til at ligge stille på eller på den anden side af vejene Dalkildegårdsalle og Bjergevej på hullerne 4, 6, 7 og 18, er out of bounds, selvom den kommer til at ligge stille på en anden del af banen”.

6.​Træer, der er identificeret med en eller flere støttepæle / beskyttelses net, er områder med spilleforbud:

Hvis en spillers bold ligger hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde, og den ligger på eller berører et sådant træ, eller et sådant træ er til gene for spillerens stance eller område for tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 16.1f.

7.​Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se opslag i klub/hjemmeside) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet.

8.​Stendiger er integrerende dele af banen.

Straf for overtrædelse af en lokalregel: Den generelle straf.

Godkendt af DGU januar 2019.

​-----------

Øvrige markeringer:

Hvid plade i fairway: 200 m til forkant af green
Gul plade i fairway samt gul/sort stribe på træer: 150 m til forkant af green
Rød plade i fairway: 100 m til forkant af green

Ordensforskrifter.:​

Der er offentlig adgang på golfbanen. Spillere og alle andre med færden på
og ved golfbanen skal derfor tage hensyn til hinanden.

Vær særlig opmærksom ved stier og veje, som er angivet på kortet.

Bemærk: der er krydsende stier på hul 7 og hul 12.

Det er tilladt en spiller at medbringe hund i snor på banen.

Du er som spiller, omfattet af golfetikettereglerne.

Det forventes derfor, at spillerne beskytter banen ved at lægge opslåede turfs på plads, reparere nedslagsmærker på greens og udglatte mærker og fodspor i bunkers ved at rive.

Hele riven skal placeres i bunkers efter brug.

Desuden forudsættes det, at alle bidrager til at fremme spillet og undgå unødige forsinkelser, lader hurtigere spillende bolde gå igennem og undlader at foretage gentagne prøvesving på fairways.

Hav en pitchfork og markeringsmærke på dig ved spil.​
Bær bagmærke / greenfee billet synligt under spillet på banen.
Vær​opmærksom på​klokker på 1.,2.,7.,12.(2stk.),15. og 18. hul.Vær opmærksom på at, der er adgang forbudt på skrænten til venstre for hul 15.
På hullerne 4, 6, 7, 14, 16 og 18 må der ikke slås ud fra teestedet, når der er trafik på Dalkildegaards Allé / Bjergevej.

Vis altid hensyn overfor andre spillere på banen.

Alt banearbejde har fortrinsret.

Henstillinger og anmodninger fra Baneservice SKAL efterkommes.

Overtrædelse af ovennævnte ordensforskrifter kan medføre bortvisning og karantæne fra banen.

Faaborg Golfklubbestyrelse​jan. 2019

​​

------------------------------------

​Standard lokalregel E-5

Se illustrationer til reglerne

Når spillerens bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er out of bounds, kan spilleren fortsætte som følger frem for at spille fra forrige sted.

Med to strafslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette lempelsesområde (se Regel 14.3):

To skønnede referencepunkter:

a. Bold-referencepunkt: Det punkt, hvor den oprindelige bold skønnes at:

·​Være kommet til at ligge stille på banen, eller

·​Senest krydsede banens ydre grænse på vej out of bounds.

b. Fairway-referencepunkt: Punktet på fairway på det hul, der spilles, der er nærmest bold-referencepunktet, men ikke nærmere hullet end dette.

I denne lokalregel betyder “fairway” ethvert område af græs i det generelle område, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Hvis en bold skønnes at være mistet på banen, eller senest krydsede banens ydre grænse før begyndelsen af fairwayen, kan fairway-referencepunktet være en græssti eller et teeområde for det hul, der spilles, som er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Størrelse på lempelsesområdet baseret på referencepunkter: Overalt mellem:

·​En linje fra hullet gennem bold-referencepunktet (og inden for to køllelængder på ydersiden af den linje), og

·​En linje fra hullet gennem fairway-referencepunktet (og inden for to køllelængder til fairwaysiden af den linje).

Men med disse begrænsninger:

Grænser for placering af lempelsesområde:

·​Skal være i det generelle område og

·​Må ikke være tættere på hullet end bold-referencepunktet.

Når spilleren har sat sin bold i spil efter denne lokalregel:

·​Den oprindelige bold, der blev mistet eller er out of bounds, er ikke længere i spil, og må ikke spilles.

·​Dette er gældende, selvom bolden er fundet på banen inden udgangen af tre minutters søgetid (se Regel 6.3b).

Men spilleren må ikke bruge denne lempelsesmulighed for den oprindelige bold, når:

·​Det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er kommet til at ligge stille i et strafområde, eller

·​Spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted (se Regel 18.3).

En spiller må bruge denne lempelsesmulighed for en provisorisk bold, der ikke er fundet, eller der, som en kendsgerning eller så godt som sikkert, er out of bounds.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

Kontakt din ​Golfklub i dag

Faaborg Golfklub

Dalkildegaards Alle 1

5600 Faaborg

Telefon: 62 61 77 43

E-mail: faaborggolfklub@sport.dk

web-master: keld@faabva.dk​

CVR: 15443049