Har du nogle spørgsmål, så ring.

         ​Telefon: 62 61 77 43

Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen – juni 2018

Bestyrelsen har til opgave og arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser på bedst mulig måde. Derfor er det væsentligt for os at have en løbende dialog med medlemmerne og modtage input om konstaterede problemstillinger samt forslag til forbedringen i klubben og på banen. På den baggrund takker vi for alle konstruktive bidrag i den forløbne periode.

​​

Medlemstal – status

Der er p.t. 624 medlemmer i FGK, som består af følgende:

·​Passive​71

·​Long distance​13

·​Fuldtid​447

·​Prøvemedlemmer​12

·​Flex-medlemmer​77

·​Juniorer u/banetilladelse ​4

Pr. 1. juni er der budgetteret med 436 fultidsmedlemmer.

Privatlivspolitik for Faaborg Golfklub

Foranlediget af det nye EU lovkrav om en privatlivspolitik i alle virksomheder og klubber, har også FGK udarbejdet en sådan politik, som er lagt ud på hjemmesiden, hvor den kan læses.

Træning v/Daniel Cole

I lighed med tidligere, er der også for indeværende sæson indgået aftale med Daniel Cole om træning. Aftalen omfatter bl.a. gratis fællestræning for alle medlemmer mandag og torsdag. Yderligere detaljer om tider for fællestræning og individuel træning fremgår af ”Pro’ens side” på klubbens hjemmeside.

Etikette på golfbanen

På baggrund af en henvendelse fra et af vore medlemmer, finder bestyrelsen det på sin plads at tage spørgsmålet om etikette på banen op.

Medlemmet har haft negative oplevelser med overfusninger og vredesudbrud fra ”gamle” medlemmer af klubben – oplevelser, som han ikke håber nybegynderne i klubben bliver mødt med, og han opfordrer i sin henvendelse til, at alle spillere udviser tolerance og respekt for hinanden.

I bestyrelsen kan vi naturligvis ikke forholde os til personlige oplevelser, men vil benytte lejligheden til at opfordre alle medlemmer til at udvise tolerance, god tone, imødekommenhed og venlighed over for andre spillere ud fra selve golfspilles ånd, som kan beskrives som følger:

Golf spilles for det meste, uden at der er en dommer til stede. Spillet funderer sig på den enkeltes ærlighed og oprigtige intention om at vise hensyn over for andre spillere og at spille efter reglerne. Alle spillere bør opføre sig disciplineret og udvise høflighed og sportsånd til alle tider, uanset hvor konkurrencemindede de er.

Når det så er sagt, er den væsentligste irritationsfaktor på banen formentligt langsomt spillende bolde, som ikke er opmærksomme på de bagfra kommende spillere. Bestyrelsen henstiller derfor til, at man i henhold til golfreglerne til enhver tid lukker hurtigere spillende bolde igennem, således at spillet flyder bedst muligt for alle.

Herre-elite Tour DGU 12./13. maj

Tilbagemeldingerne fra såvel de deltagende elitespillere som DGU var positive. Arrangementet forløb uden problemer, og banen fremstod fint med undtagelse af greens.

BANEN

1.​Banens stand

​Bestyrelsen og baneudvalget har taget den kritik ad notam, som er fremkommet fra flere sider om for lang/bred semi-rough og rough. Roughen er nu klippet, og vi håber hermed at banen fremstår mere ”spiller-venlig”.

2.​Bookning og bekræftelse af tider

​Da det er et problem, at nogle spillere ikke registrerer sig på Golfbox, ej heller bekræfter de bookede tider ved ankomst, appellerer bestyrelsen hermed venligst men bestemt til, at man uden undtagelse booker starttider og bekræfter disse, inden man spiller ud – også når man i sidste øjeblik ønsker at gå ud med allerede registrerede spillere.

​OBS: Husk også af slette bookede starttider, som alligevel ikke benyttes.

​Ud over det uhensigtsmæssige i de manglende registreringer/sletninger er korrekte startlister et vigtigt værktøj for Baneservice, når der køres banekontrol, så venligst book, bekræft og slet i Golfbox-systemet.

Baneservice

Følgende opgaver løses af baneservice:

a.​Banekontrol på basis af udskrevne lister fra sekretariatet

​I den forbindelse henvises til ovenstående punkt ”Bookning og bekræftelse af tider”.

​Som det fremgår af de senest udsendte informationer fra sekretariatet og fra baneservice, intensiveres banekontrollen og spillere, som tages i manglende betaling skal oplyse DGU nummer, hvorefter de henvises til sekretariatet for betaling. Gratisters hjemmeklub vil herefter af sekretariatet blive orienteret om hændelsen. Spillere uden gyldigt DGU kort bortvises fra banen.

b.​Tømning af skraldespande på banen og omkring bygningerne

c.​Vandpåfyldning i boldvaskere

Boldopsamling

Der samles bolde op på driving range hver aften efter kl. 18 eller næste morgen inden kl. 9. Mandag og torsdag aften er der træning, hvorfor boldene først opsamles tirsdag og fredag formiddag. Alle bedes tage hensyn til boldopsamlerne, og respektere skiltet som viser, at driving range er lukket.

På indspilningsgreen ved driving range bedes i alle selv opsamle egne bolde, således at greenkeeperne ikke skal bruge tid på dette.

AKTIVITETER

Åbent Hus

Åben Hus arrangementet den 1. april forløb tilfredsstillende med 4 indmeldelser og 2 interesserede, som efterfølgende har indmeldt sig.

Golfens Dag

Golfens Dag den 22. april forløb ligeledes tilfredsstillende med 3 indmeldelser og 12 besøgende.

DGU Spil-Med-Dag

FGK deltager normalt i alle landsækkende DGU arrangementer, men da ”Spil-Med-Dagen” i 2018 af DGU er fastsat til den 29. juli, d.v.s. midt i industriferien, har bestyrelsen besluttet at flytte vores lokale arrangement til den 26. august .

Nærmere information herom følger.

Invitation til Diabetesforeningen

FGK har haft en dialog med formanden for diabetesforeningen i Faaborg, hvor det blev aftalt, at foreningen har en åben invitation. Officiel invitation er også fremsendt til deltagelse i et specielt diabetes-arrangement/forløb i Faaborg Golfklub.

”Firmakampen”

Som beskrevet på hjemmesiden og i den tryksag, som ligger fremme ved greenfee skranken, forsøger FGK i sig i år med et nyt initiativ ”Firmakampen” – en match for firmaer, deres ansatte, leverandører og andre samarbejdspartner. Med dette initiativ ønsker klubben at tiltrække såvel nye sponsorer som spillere, og der er foreløbig planlagt 3 matcher i løbet af 2018.

Nye informationsskærme

Som de fleste nok har bemærket, er der opsat nye informationsskærme i klubben med det formål at formidle praktiske oplysninger om klub, bane og ugens matchprogram, samt profilere klubbens sponsorer bedre og tydeligere.

På bestyrelsens vegne

Ebbe Durck, formand


i Faaborg Golfklub.

I Maj 2017, er det 25 år siden vores dejlige klub blev grundlagt. Bestyrelsen har besluttet at markere dette jubilæum med et særligt tilbud til alle nye medlemmer:

”Alle nye medlemmer som indmelder sig i perioden d. 1. Marts 2017 til og med d. 30.Maj 2017 bliver tilbudt et års medlemskab til samme pris som det kostede i 1992. Efter det første år overgår alle, som er omfattet af tilbuddet, til fuldt medlemskab. For nybegyndere vil der oveni købet være tilbud om et golfkørekort indbefattet i ”jubilæums kontingentet”

Bestyrelsen håber med dette økonomisk fordelagtige tiltag, at tiltrække flere medlemmer, både begyndere og mere øvede.

Greenkeeper.

Som tidligere oplyst, er der indgået en aftale med vores Chef greenkeeper Poul Simonsen om reduktion af hans arbejdstid fra April næste år. Poul har i mere end 25 år, gjort et stort og loyalt arbejde for klubben og vores dejlige bane. Alderen indhenter imidlertid, ikke kun klubben men også Poul, hvorfor han, om få år, vil gå på velfortjent pension.

For at sikre en glidende overgang til en ny tid med en ny chef greenkeeper, har bestyrelsen besluttet at vores nuværende greenkeeper assistent Klaus Krogh, som alle sætter stor pris på, og som Poul selv har udpeget, allerede fra i år ansættes på fuld tid.

24-10-2016

Pbv.

Mogens Hørmand

udget!

Bestyrelsen arbejder for tiden intenst med at udarbejde et budget for klubbens økonomi i sæson 2016/17.

Vi er godt nok allerede inde den nye sæson, fordi klubbens regnskabs periode løber fra Oktober til September (incl.) Men traditionen tro er budgettet først endeligt, når vores revisor har fået lavet regnskab for det forgangne år, og resultatet sammen med det nye budget fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.

25 års jubilæum i Faaborg Golfklub.

I Maj 2017, er det 25 år siden vores dejlige klub blev grundlagt. Bestyrelsen har besluttet at markere dette jubilæum med et særligt tilbud til alle nye medlemmer:

”Alle nye medlemmer som indmelder sig i perioden d. 1. Marts 2017 til og med d. 30.Maj 2017 bliver tilbudt et års medlemskab til samme pris som det kostede i 1992. Efter det første år overgår alle, som er omfattet af tilbuddet, til fuldt medlemskab. For nybegyndere vil der oveni købet være tilbud om et golfkørekort indbefattet i ”jubilæums kontingentet”

Bestyrelsen håber med dette økonomisk fordelagtige tiltag, at tiltrække flere medlemmer, både begyndere og mere øvede.

Greenkeeper.

Som tidligere oplyst, er der indgået en aftale med vores Chef greenkeeper Poul Simonsen om reduktion af hans arbejdstid fra April næste år. Poul har i mere end 25 år, gjort et stort og loyalt arbejde for klubben og vores dejlige bane. Alderen indhenter imidlertid, ikke kun klubben men også Poul, hvorfor han, om få år, vil gå på velfortjent pension.

For at sikre en glidende overgang til en ny tid med en ny chef greenkeeper, har bestyrelsen besluttet at vores nuværende greenkeeper assistent Klaus Krogh, som alle sætter stor pris på, og som Poul selv har udpeget, allerede fra i år ansættes på fuld tid.

24-10-2016

Pbv.

r ikke været meget nyt at læse her under ”Nyt fra bestyrelsen” siden omkring sæsonstart. Det er ikke fordi der ikke har været noget nyt, så nu prøver vi at rette lidt op på manglerne

Nyt fra bestyrelsen august 2018

Handicapudvalget:

På grund af sygdom har Eigil Nielsen besluttet at udtræde af handicapudvalget.

I stedet indtræder Knud Olav Hansen.

Begynderudvalget:

Den 2. juli afholdtes sommermatch for begyndere og ”gamle begyndere”.

Besøg i Faaborg af luksuslineren M/S Deutschland:

I forbindelse med de to besøg i juli måned af M/S Deutschland udarbejdede klubben et golf-tilbud på tysk og engelsk til passagerne på skibet. Imidlertid blev skibets ophold i Faaborg i begge tilfælde forkortet til kun 4 timer, hvorfor skibets gæster ikke havde mulighed for at benytte sig af vores tilbud. Dette var ærgerligt, men tilbuddet er nu ophængt i havnen.

FGK hulspilsturnering:

Som de fleste nok har set på e-mail/Facebook, arbejder Claus Halken på at arrangere en speciel hulspilsturnering for 16 spillere i 4 puljer.

Nærmere information ved henvendelse til Claus.

Undervisning i nye golfregler:

I løbet af efteråret vil alle klubber i klubben blive inviteret til informationsmøde om de nye golfregler, og i begyndelsen af det nye år vil der yderligere blive afholdt et fællesmøde om emnet. Intentionen bag de nye regler er at fremme et hurtigere spil. Elektronisk materiale fra DGU vil i forbindelse med informationsmøderne blive lagt ud på vores hjemmeside.

Underviser: Morten From-Nielsen

Spil-med-dag:

Spil-med-dagen afholdes i år den 26. august, og bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at bakke op om dette initiativ.

Pbv

Ebbe Durck

Kontakt din ​Golfklub i dag

Faaborg Golfklub

Dalkildegaards Alle 1

5600 Faaborg

Telefon: 62 61 77 43

E-mail: faaborggolfklub@sport.dk

web-master: keld@faabva.dk​

CVR: 15443049

Faaborg Golfklub
Dalkildegaards Alle 1
5600 Faaborg