Dalkildegaards Alle 1, 5600 Faaborg

Har du nogle spørgsmål, så ring.

         ​Telefon: 62 61 77 43

Formålsbeskrivelse for Eliteafdelingen

Formål:

Eliteafdelingen i Faaborg Golfklub har til formål at understøtte og udvikle klubbens bedste spillere, der ønsker at dyrke golfspillet på konkurrenceniveau.

Eliteafdelingen varetager både Danmarksturneringen såvel som individuelle turneringer.

Eliteudvalgets sammensætning:

Eliteudvalget i Faaborg Golfklub er myndigheden i forhold til elitearbejdet. Udvalget refererer til Faaborg Golf Klubs bestyrelse.

Udvalget er sammensat som følger:

Formand / Bestyrelsesrepræsentant

Træner.

1 spillerrepræsentant for hvert af klubbens udvalgte hold

2-3 menige medlemmer, heraf 1 økonomiansvarlig.

Udvalget afholder møder efter behov, dog mindst 6 gange årligt.

Det er udvalget overordnet lægger strukturen for elitearbejdet, samt planlægger og gennemfører diverse aktiviteter for klubbens elitespillere. Udvalget er beslutningsdygtigt inden for rammerne af det økonomiske råderum, fastsat af FGK’s bestyrelse.

Træning og træningskoncepter fastlægges i samarbejde mellem udvalget og klubbens træner.

Eliteafdelingens spillere:

Som spiller under eliteafdelingen skal man opfylde følgende betingelser:

* Være tilmeldingsberettiget til DGU’s ranglisteturneringer

* Være tilmeldingsberettiget til klubarrangerede ranglisteturneringer

* Være tilmeldingsberettiget til klubarrangerede sub-eliteturneringer

* Være udtaget til ét eller flere af klubbens udvalgte hold

For at kunne opnå økonomisk støtte til deltagelse i turneringer,​skal​man endvidere stille sig til rådighed for klubbens udvalgte hold.

Målsætninger:

Overordnet målsætning:

Det er eliteudvalgets overordnede målsætning at skabe et miljø og nogle rammer, hvor det sociale går hånd i hånd med det sportslige, det vil sige at holdånd, kammeratskab og respekt for spillet, går hånd i hånd med sportslig såvel som personlig udvikling.

Sportslig målsætning:

Kort sigt (2016):

Individuelt:​3-5 faste deltagere i div. ranglisteturneringer, herunder både herre-, dame- og juniorspillere.

Hold:​Mindst 1 hold i oprykningsspil. 1 hold rykket op i 4. division i 2017.

Mellemlang sigt (3 år):

Individuelt:​4-8 faste deltagere i div. ranglisteturneringer, herunder både herre-, dame- samt juniorspillere. Minimum 1 spiller i top-200 på Titleist-ranglisten for både herrer og damer.

Hold: 1 herrehold i minimum 3. division. 1 damehold i Danmarksturneringen

Lang sigt (7 år):

Individuelt:​4-8 faste deltagere i div. ranglisteturneringer, herunder både herre-, dame- samt juniorspillere. Minimum 1 spiller i top-100 på Titleist-ranglisten for både herrer og damer, samt 3 spillere i top-200 på herreranglisten.

Hold:​1 herrehold i minimum 2. division, samt et hold i 3. eller 4. division. 1 damehold i Divisionsrækkerne.

Regler for tilskud:

Danmarksturneringen.

Faaborg Golfklub afholder udgifter til tilmeldingsgebyrer, samt øvrige administrative udgifter i forbindelse med deltagelse i Danmarksturneringen.

Transport dækkes kun for Danmarksturneringskampe uden for Fyn, glædende fra hhv. Middelfart og Nyborg, efter statens laveste takst samt eventuel broafgift.

Alle øvrige udgifter, herunder forplejning dækkes ikke.

Undtaget herfor er dog op- eller nedrykningskampe, hvor spillested- og tidspunkt kræver overnatning. I disse tilfælde, kan der ekstraordinært søges om en tillægsbevilling fra bestyrelsen, til dækning af omkostninger til overnatning og eventuel forplejning.

Individuelle turneringer.

For spillere under eliteudvalget kan der søges om tilskud som følger:

For turneringer der i henhold til propositionerne spilles over​min. 54 huller, dækkes følgende:

* Matchfee.

* Transport: For turneringer afholdt uden for Fyn, afregnes der per kilometer efter statens laveste takst, målt fra hhv. Middelfart / Nyborg til den arrangerende klub – tur/retur. Ved turneringsdeltagelse på Sjælland kompenseres der ligeledes for broafgiften.

* Overnatning: der ydes tilskud til overnatning svarende til prisen for en overnatning på vandrehjem – Kr. 150,- per overnatning. Der ydes maksimalt tilskud til 2 overnatninger.

* Der ydes ikke tilskud til forplejning ud over det der måtte være inkluderet i matchfee.

For turneringer der i henhold til propositionerne spilles over​36 huller på én dag, dækkes følgende:

* Matchfee

* Transport: For turneringer afholdt uden for Fyn, afregnes der per kilometer efter statens laveste takst, målt fra hhv. Middelfart til den arrangerende klub – tur/retur. Der ydes​ikke kørselstilskud​for denne type turneringer på Sjælland.

* Overnatning: der ydes​ikke tilskud​til overnatning i disse turneringer.

* Der ydes​ikke tilskud​til forplejning ud over det der måtte være inkluderet i matchfee.

For turneringer der i henhold til propositionerne spilles over​18 huller på én dag, dækkes følgende:

* Matchfee

* Transport: Der ydes​ikke kørselstilskud​for denne type turneringer på Sjælland.

* Overnatning: der ydes​ikke tilskud​til overnatning i disse turneringer.

* Der ydes​ikke tilskud​til forplejning ud over det der måtte være inkluderet i matchfee.

Krav til ansøgning:

For at opnå tilskud skal følgende procedurer følges:

1)​Senest 1. april afleveres en af træneren godkendt turneringsplan, over de turneringer man ønsker at tilmelde sig. Efter godkendelse fra eliteudvalget / bestyrelsen tilmelder man sig de pågældende turneringer, og afleverer efterfølgende et udgiftsbilag samt kvitteringer, i sekretariatet.

2)​Har man ikke afleveret en turneringsplan 1. april, kan man løbende ansøge om støtte til turneringsdeltagelse. Dette skal ske ved udfyldelse af en ansøgningsblanket, der afleveres til træneren​senest 4 uger før turneringens start.​Efter godkendelse kan man tilmelde sig turneringen, og efter aflevering af udgiftsbilag samt kvitteringer, godtgøres man efterfølgende for udgifterne i henhold til ovenstående.

Godtgørelser overføres direkte til ansøgerens konto.

Der ydes kun tilskud for faktiske udgifter. Det vil sige at ved flere personer i én bil ydes der kun ydes godtgørelse for 1 bil. Overnatter man privat ydes der ikke tilskud.

Der ydes ikke godtgørelse hvis ovenstående retningslinjer ikke er overholdt.

Spillerne opfordres til altid at begrænse udgifterne mest muligt.

Faaborg Golfklub

Januar 2016

Kontakt din ​Golfklub i dag

Faaborg Golfklub

Dalkildegaards Alle 1

5600 Faaborg

Telefon: 62 61 77 43

E-mail: faaborggolfklub@sport.dk

web-master: keld@faabva.dk​

CVR: 15443049

Faaborg Golfklub
Dalkildegaards Alle 1
5600 Faaborg