Dalkildegaards Alle 1, 5600 Faaborg

har du nogle spørgsmål, så ring.

    ​Telefon: 62 61 77 43

Torsdag: Herreklubben

RESULTATER 2021

HERREKLUBBEN 2021

Kære alle herrer som er fuldtidsmedlemmer i Faaborg Golfklub
(mellem 18-99 år og med max. hcp. på 36).

Herreklubben i Faaborg Golfklub vil så gerne være mødestedet for ”drenge”,
som vil hygge sig med et spil golf sammen
- OG NU SKAL SÆSONEN ENDELIG I GANG - og udendørs aktiviteter
må godt

Selv om sæsonen 2020 var ”mærkelig” p.g.a. Covid-19-situationen, så var vi
omkring 80 medlemmer af herreklubben. I 2021 håber vi, at situationen igen
”løsner”, så vi kan komme op på de 90 medlemmer.

Vi starter derfor op allerede ved normal sæsonstart – og 1. spillerunde i herreklubben
bliver

TORSDAG, den 8. april 2021 kl. 12.45 (eller kl. 16.30)
(eller bare kom den først mulige torsdag du kan).

I forhold til forsamlingsforbuddet kan det godt være, at det i begyndelsen bliver
med lidt ændrede rutiner fx omkring udsendelse af hold, spisning, præmiering
osv.
Mød op til indskrivning i/ved klubhuset (en ad gangen) når du ankommer til
klubben, så sørger styregruppen for at informere dig om retningslinjerne.

PS! For dem der er medlem af Facebook-gruppen (Herreklubben i Faaborg
Golfklub) vil vi også prøve at ligge lidt informationer op der – ligesom Barbara
helt sikkert stadig vil hjælpe os med at udsende lidt løbende mails.

Udgangspunktet bliver selvfølgelig med fokus på overholdelse af de regler og
rammer, som folketinget, DGU og bestyrelsen i FGK har udstukket.

Plan for sæsonen 2021 er vedlagt. (Vi håber det snart bliver den, vi kan følge).
NB! Vær dog opmærksom på, at vores fantastiske to-dages-tur igen er lagt ind
til juni – hvor vi håber, det bliver muligt at komme afsted.

Hvis du gerne vil vide mere, er du velkommen til at kontakte en fra styregruppen.
(Kontaktoplysninger findes på de næste sider)

Med venlig hilsen
Styregruppen

​-----

​__________________________________________________________________

Herreklubben sæson 2021

Medlemskab af Herreklubben:
• Kr. 50 i indmeldelse 1. gang (pr. sæson) (TJEK, at du er på medlemslisten – ellers skriv dig på)
• Kr. 20 pr. Spillerunde (inkl. gæster)
• Indmeldelsesgebyr + match fee går til præmier i sæsonen.
• Kassereren foretrækker betaling via MOBIL-PAY. (8237ME)

Spilleformer:
• Der spilles hver torsdag.
• En torsdag i måneden fastlægger styregruppen spilleformen (dog altid individuelt spil).
• De øvrige torsdage spilles Stableford fra valgfrit Tee-sted.
• For sæsonen oprettes en 9-hullers-række. (For dem som fra gang til gang kun kan spille 9 huller.) HUSK: Man melder antallet af huller man ønsker at spille ved dagens tilmelding.
• Der spilles ikke på helligdage.

Udgangstider:
Kl. 13.00 (scorekort afleveres senest kl. 12.45 i klubhuset) og kl. 16.30 (scorekort af-leveres senest kl. 16.28 ved drivning range) - på “normale spilledage”.
• Sen udgang: Aftal indbyrdes, hvis man er forsinket (”arbejdsramt”). Vi har som ud-gangspunkt 4 udgange torsdag eftermiddag, så de fleste kan nå med. (kl. 16.32-16.56).

Spisning:
• Der er fællesspisning den første torsdag i hver måned. (Niveau kr. 100,- for mad)
• Denne dag er der udgang kl. 14.30 (Scorekort afleveres Kl. 14.15) og kl. 16.30 og kun de første 9 huller er tællende. (Denne dag meddeler man forud for udgang om dagens 9 tællende huller er i 18- eller 9-hullersrækken)

Nærmest flag:
• Der er også et gennemgående sæsonspil med 5,4,3,2,1 point pr. spilledag og “slutspil” blandt de 5 bedste over sæsonen på afslutningsdagen. (Altid 1 point hvis du er ”på”) (Husk derfor at måle og skrive på sedlen ved hul 3 hvis du er “på”)
• På hver spilledag er der - efter runden - 1 øl pr. mand på de hold, hvor dagens “nær-mest hul-vinder” spiller. Øllen udleveres i cafeen. Dette gælder både tidlig og sen udgang.
• (Øl-præmie udleveres kun hvis man er “på”)
• 1. hold – start kl. 13.00 - tager 2 registreringslister med til Hul 3. (Tidlig tid og sen tid)
• Sidste hold tager registreringslisten (For enten tidlig eller sen tid) med ind.
HUSK: Du skal altid registrere dig på listen, hvis du er på green. (= min. 1 point også selvom der er mere end 5 på green).

Præmier:
• Der er præmie for hver 5. deltager. Dette er gældende i begge rækker.
• Alle præmier udleveres. (Hvis man ikke er til stede, markeres præmien med navn og gemmes i “skabet”).
• Der er en markant vandrepokal til årsvinderen. (De 5 bedste for året præmieres ved afslutningen (18- og 9-hullersrækken)
• Vandrepokalen er hos “Herreklubmesteren” om vinteren og i klubben ved turnerings-start.

Forslag til ture, arrangementer o.lign.:
• Den 17.-18. juni (tor-fre) arrangeres en 2-dages tur med overnatning – der skal spilles 2 baner i det jyske. Prisniveau kr. 1200-1500, som dækker overnatning, morgenmad, aftenmenu og 2 x greenfee. (Drikkelse for egen regning og tillæg for enkeltværelse). Nærmere info følger når vi kender mulighederne. SÆT ALLEREDE NU KRYDS I KALENDEREN.
• I sensommeren arrangeres en 1-dages tur (dato og sted følger senere)
• Styregruppen vil overveje muligheder for andre arrangementer, både sociale og spille-mæssige.

Spisning, arrangementer, ture og lign.:
• Der er egenbetaling på dette.

Første spillerunde 2021:
Torsdag den 8. april 2021. (1. april er en helligdag, hvor der ikke spilles i herreklub-ben)

Sidste spillerunde 2021:
• Sidste tællende spilledag er torsdag den 21. oktober 2021.

AFSLUTNING:
Fredag den 29. oktober 2021. (Inkl. alternativt spil og spisning)

Styregruppen 2021 (hvor evt. spørgsmål kan stilles):
Formand Brian Westphal (Resultatansvarlig) Mobil 2213 0651
Kasserer Bo Andersen Mobil 2240 2073
Sekretær Jan Klink Mobil 3058 1816
Medlem Knud O. Hansen (Spilledagsansvarlig, ture) Mobil 2020 2154
Medlem Claus Vestergaard (Klub-/banekontakt, Præmier) Mobil 9387 8085

Kontakt din ​Golfklub i dag

Faaborg Golfklub

Dalkildegaards Alle 1

5600 Faaborg

Telefon: 62 61 77 43

E-mail: faaborggolfklub@sport.dk

web-master: keld@faabva.dk​

CVR: 15443049