Har du nogle spørgsmål, så ring.

         ​Telefon: 62 61 77 43

Kaninresultater 2018:

kaninaug August Kanin Børge Buchardt

hcpaug​ August handicapspiller Ove Hansen

lissj​Juli måneds kanin: Lis Søgaard Jacobsen

gertbJuli måneds handicapspiller: Gert Bingeli

dorteMaj måneds kanin Dorte

kurtMaj måneds handicapspiller

Kaninresultater 2017:

prebenh​ Årets kanin 2017: Preben Hecht

jinanth Så blev også årets handicapspiller fundet , John Antonsen med 279 point

sepkanin September måneds kanin: Jørn Stendal og månedens hcp. Ole Simonsen

steennordtorp  Juni mdr hcp. Spiller. Steen Nordtorp.


kurtlybeborgnielsen  Juli mdr. Hcp spiller. Kurt Lyneborg Nielsenolesimonsen  August mdr. Hcp spiller Ole Simonsen


michaelpasch  August mdr. Kanin spiller. Michael Pasch 

Kontakt din ​Golfklub i dag

Faaborg Golfklub

Dalkildegaards Alle 1

5600 Faaborg

Telefon: 62 61 77 43

E-mail: faaborggolfklub@sport.dk

web-master: keld@faabva.dk​

CVR: 15443049

Faaborg Golfklub
Dalkildegaards Alle 1
5600 Faaborg