Dalkildegaards Alle 1, 5600 Faaborg

Har du nogle spørgsmål, så ring.

         ​Telefon: 62 61 77 43

Onsdag: Kaniner

SÆSONPLAN 2020

1/4 2020 opstart på  onsdagsmatcher, start kl. 15.00 til 16.50.

Hver 3 onsdag spiller ALLE fra enten Tee 50 eller Tee 48.

Der spilles skiftevis FORNI / BAGNI & på dage med spisning = anderledes spil (ikke tællende)

Der er valgfri teested alle andre dage

MatchFee kr. 20,- - grønne kort skal tages hos begynderudvalget.

Herefter spilles hver onsdag indtil AFSLUTNINGS MATCHEN Lørdag d. 31/10. Med afslutnings frokost og kåring af Årets Kanin og Hcp, spiller

Kaninmatcher er tællende for alle, og der handicapreguleres efter gældende regler.

Fællesspisning og præmieuddeling den. 13/5 – 10/6 – 8/7 – 12/8 – 9/9 – 14/10. Menu Pris. Ca. 125. kr.

Lørdag d.31/10 2020. afslutnings FROKOST

Med Match, spisning, og Kåring af Årets Kanin samt Handicapspiller.

KANIN TUNERING 2020.

Spilles med alle klubberne samme dag og med personlig score, som sammenlægges til Hold score

03. maj kl. 15.00 Sølykke Golf

07. juni kl. 15.00 Golfklubben Lillebælt

16. aug. kl. 15.00 Blommenslyst Golfklub

06. sep. kl. 15.00 Faaborg Golfklub

Alle matcher spilles søndage med start kl. 15.00 mødetid 14.30 Tilmelding ved opslag i klubhuset.

27/9 AFSLUTNINGS MATCH, med flotte præmier og spisning i Midtfyns Golfklub, mødetid kl 0900 gunstart 0930

Afslutnings Matchen er for ALLE KANINER/ Hcp spillere, der har spillet med i bare en match og Husk det er gratis at deltage.

Med håbet om en god sommer.

Kaninudvalget

Resultater 2020

​​

Formålet med Kaninklubben er:

at give nye medlemmer en god start på klub livet

at lære andre kaniner/HCP spillere at kende, så du altid har en at spille med hvis du kommer alene

at korte vejen fra kanin- til handicap-spiller

at bygge videre på rutine og regler

kort og godt kom godt i gang med golfspillet!!!!

ALLE medlemmer af Faaborg Golfklub kan deltage i "onsdagsmatcher":
Hver onsdag i 2020 kan du møde op i klubhuset tidligst
kl. 15.00 og senest kl. 16.50

Kaninudvalgsmedlemmer sammensætter 3-bolds-hold og bestræber sig på at sende hold ud hurtigst muligt, men ikke nødvendigvis i fremmøde-rækkefølge, da holdene helst skal være blandede af kaniner og HCP-spillere.

HCP-spillere er med for at hjælpe/guide kaniner godt i gang med golfspillet.

Bedste score på hvert hul tæller til holdpoint.

Den anden onsdag i hver måned i sæsonen er der fællesspisning med præmieoverrækkelse fra de foregående onsdage samt kåring af månedens kanin og HCP spiller.

Til spisningerne vil der være en anden match form, f.eks. Texas scrambel, Foursom, Greensome.

For at modtage præmier SKAL man være til stede samt være tilmeldt spisningen.

1.​præmien vil dog altid kunne udleveres i efterfølgende måned. SÅFREMT MAN ER TILMELDT SPISNING.

Ikke overrakt 1. præmier for oktober bortfalder efter afslutnings matchen.

Månedens & årets Kanin & Hcp. Præmier udleveres altid.

Tilmelding til spisning på opslag i klubhuset/ golfboks, senest onsdagen før.

Kaninklubben deltager i KANINTUNERING som er en match de fynske klubber imellem.

ALLE kaniner (hcp 37-54 ) kan deltage i en eller flere af de 5 matcher = 4 muligheder for at spille på andrebaner gratis. Tilmelding på opslag i klubhuset / GOLFBOKS senest onsdagen før.

Sæsonafslutning lørdag den 31/10 2020 med match, spisning ” Fest frokost ” Kåring af årets kanin og årets handicapspiller.

Alle kan deltage og invitere en partner med til Afslutningen.

Kaninudvalget Faaborg Golfklub 2020:

Jesper Ruby Hald (formand) 28941125 jesperhald@msn.com

Ole Simonsen (Næstformand) 30343445 ole@ogsimonsen.dk

Keld Bay (Kasser) 23487560 bay@lite.dk

Jan Reimann 28737389 janreimann55@gmail.com

Anette Bisgaard 40297558 anette-bisgaard@live.dk

Grethe Simonsen 20466691 ole@ogsimonsen.dk

Kirsten Søndergaard 30174666 kirsten.sondergaard@svendborg.dk

Bodil Moczynski 62617707 embmpost@faabva.dk

Irene Birgitte Hald 28350325 irenebirgitte.hald@hotmail.com


Kontakt din ​Golfklub i dag

Faaborg Golfklub

Dalkildegaards Alle 1

5600 Faaborg

Telefon: 62 61 77 43

E-mail: faaborggolfklub@sport.dk

web-master: keld@faabva.dk​

CVR: 15443049