​Mandag: Driverklubben, Faaborg Golfklub

Propositioner og aktiviteter - 2018

​Deltagere: ​

 Driverklubben er for alle aktive seniorgolfspillere i Faaborg Golfklub, for-trinsvis pensionister. Der er ingen handicapbegrænsning, så både ny-begyndere og mere garvede golfspillere kan være med. Der er heller ingen antalsbegrænsning.

Udspil: 

 Herrerne spiller fra T-57 og damerne fra T-48. For herrer, der har problemer med at slå langt nok, vil der være mulighed for efter aftale med styregruppen at slå ud fra T-48 mod et reduceret antal slag i henhold til handicaptabellerne.

Spilletidspunkt: Vi mødes hver mandag inden kl. 09:00, hvorefter der ved lodtrækning sammensættes hold på 3-4 personer til gunstart kl. 09:15. I lige uger spiller vi på for-ni (hul 1-9) og i ulige uger på bag-ni (10-18). I sommer-perioden kan der ved ekstra mange deltagere blive tale om at sende et begrænset antal ud på den modsatte banehalvdel efter aftale med klub-bens sekretær og/eller greenkeeper.

Hvis vejret tilladet det, spiller vi hele året dog ikke i ugerne 27-30 inkl.

Matchfee: 10,- kr pr. gang

Spil med andre klubber: 

 Driverklubben har i øjeblikket aftaler om venskabsmatch(er) med Svend-borg - to gange pr. år, Midtfyn og Sønderborg - begge én gang pr. år. Tilmelding sker på ophængte lister i klubhuset, og tilmeldingen er bin-dende en uge forinden.

Præmier: 

 Tre gange om året (i månederne april, august og december) arrangeres der spisning med præmieuddeling.

Der er præmier til ugevinderne (M & K) hver uge, dog kan man kun modtage én ugepræmie pr. periode. Der er også præmier til vinderne (M & K) for hver periode, dog kan man kun modtage en periodepræmie inden for samme kalenderår. Ved årets udgang findes en årsvinder (M & K). Man kan dog kun modtage én årspræmie hvert 3. år. Hvis der er to eller flere deltagere, der har samme pointantal, vinder den med lavest handicap. Er der stadig lighed findes vinderen ved lodtrækning. Der gives desuden præmier for birdies og det, der er bedre.

Alle præmier uddeles ved frokosterne. Er man ikke til stede, går disse videre til klappepræmier, dette gælder dog ikke for årsvinderen.

Sommertur: 

 Der arrangeres normalt en sommertur af 2-3 dages varighed med spil på fremmede baner fortrinsvis uden for Fyn.

Socialt samvær: De månedlige frokoster ud over forårs-, sommer- og julefrokosterne aflyses i 2018, da der i 2017ikke har været tilstrækkelig tilslutning.

Styregruppe: 

 Driverklubben ledes af en styregruppe, der for tiden består af:

Arne Clausen (formand) 4585 9727 arne@grevegaard.dk

Egon Petersen (næstformand) 6261 2903 barlebo.ost@stofanet.dk

Inge Karst (kasserer) 4239 7960 morten.karst@gmail.com

Mia Clausen 4585 9727 mia@grevegaard.dk

Grethe Petersen 6261 2903 barlebo.ost@stofanet.dk

Aktiviteter for 2018:

 Forårsfrokost Mandag den 16. april 2018

Faaborg - Svendborg Mandag den 14. maj 2018

Sommertur Onsdag den 6. - fredag den 9. juni 2018

Sønderborg - Faaborg Mandag den 18. juni 2018

Èn-dags tur Mandag den 9. juli 2018

Sommerfrokost Mandag den 13. august 2018 er flyttet til d. 20.08.

Svendborg - Faaborg Tirsdag den 28. august 2018

Faaborg - Midtfyn Mandag den 10. september 2018

Julefrokost Mandag den 10. december 2018

Kontakt din ​Golfklub i dag

Faaborg Golfklub

Dalkildegaards Alle 1

5600 Faaborg

Telefon: 62 61 77 43

E-mail: faaborggolfklub@sport.dk

web-master: keld@faabva.dk​

CVR: 15443049

Faaborg Golfklub
Dalkildegaards Alle 1
5600 Faaborg