Dalkildegaards Alle 1, 5600 Faaborg

Har du nogle spørgsmål, så ring.

         ​Telefon: 62 61 77 43

Nyt fra Handicapudvalget:​

Dansk Golf Union (DGU) har besluttet at indføre et helt nyt og mere retvisende internationalt handicapsystem fra d. 1. Januar 2021.

Systemet er forskelligt fra det nuværende system på den måde, at en spiller ikke umiddelbart bliver handicapreguleret hver gang der registreres et scorekort.

Grundlaget i systemet er, at ud af de seneste 20 registrerede scores finder systemet de 8 bedste (laveste) scores. Af de otte scores beregnes et gennemsnit, hvilket derefter er spillerens gældende handicap.

Hver gang en ny score registreres glider den ældste af de nævnte 20 scores ud. Derpå genberegnes spillerens handicap, og såfremt den nye score nu er en af de otte bedste, beregnes et nyt gennemsnit og dermed handicap.

Handicapudvalgets medlemmer har gennemgået et helaftens kursus med henblik på at ”klæde os på” til at være ”dus” med det nye system.

DGU udsender i løbet af den kommende måneds tid, onlineinformation om de nye handicapregler til alle golfklubmedlemmer. Udvalget anbefaler alle at sætte sig ind i materialet.

Det er besluttet at der, i løbet af efteråret, indbydes til et par orienteringsmøder i klubhuset, hvor vi gennemgår de nye regler, og svarer på spørgsmål. Det forventes at møderne vil vare en times tid.

Til brug for det nye system er det af stor betydning at vi alle fremover - og meget gerne allerede fra nu - registrerer alle vore markørgodkendte runder på såvel 9 som 18 huller i Golfbox. Jo flere registrerede scores der er i systemet for hver enkelt spiller, des mere præcist vil det nye handicap afspejle spillerens aktuelle spillestyrke.

Venlig hilsen

Handicapudvalget.

Faaborg Golf klub d. 29. August 2020

Kontakt din ​Golfklub i dag

Faaborg Golfklub

Dalkildegaards Alle 1

5600 Faaborg

Telefon: 62 61 77 43

E-mail: faaborggolfklub@sport.dk

web-master: keld@faabva.dk​

CVR: 15443049