Dalkildegaards Alle 1, 5600 Faaborg

Har du nogle spørgsmål, så ring.

         ​Telefon: 62 61 77 43

Udsættelse af den ordinære generalforsamling 2020

Bestyrelsen har efter nøje overvejelser besluttet at udsætte den planlagte ordinære generalforsamling til et senere tidspunkt - forhåbentligt til afholdelse ultimo februar 2021.

Beslutningen skal ses i lyset af den nuværende Covid-19 situation, som ikke muliggør deltagelse af 100 - 110 personer, samt vilkårene hvorunder generalforsamlingen skal afvikles.

Regnskabet for regnskabsåret 2019/20 vil være tilgængeligt i klubbens lokaler fra først i næste uge. Bestyrelsen glæder sig over at kunne præsentere et tilfredsstillende resultat, idet regnskabet udviser et overskud på ca. 275.000 kr. Det positive resultat skyldes primært øgede indtægter på greenfee.

Generalforsamlingen er det forum, hvor bestyrelsen under normale forhold siger medlemmerne en stor TAK for det kæmpe frivillige arbejde, der lægges i klubben. Det gør vi så her i første omgang, men vi vil glæde os til, at vi kan mødes under forhåbentligt mere normale former og sige jer tak endnu engang.

På bestyrelsens vegne Jørgen Bremholm, Formand

Kontakt din ​Golfklub i dag

Faaborg Golfklub

Dalkildegaards Alle 1

5600 Faaborg

Telefon: 62 61 77 43

E-mail: faaborggolfklub@sport.dk

web-master: keld@faabva.dk​

CVR: 15443049