Har du nogle spørgsmål, så ring.

         ​Telefon: 62 61 77 43

​​Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Faaborg Golfklub

​Onsdag, den 6. december 2017 kl. 19.00 i Hestestalden

​Dagsorden:

​​

1.​Valg af dirigent

2.​Beretning af klubbens virksomhed i det forgangne år

3.​Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4.​Forslag fra bestyrelsen

a. Regulering af kontingent for medlemstypen senior begrænset

Årlig kontingent kr. 1500,00 + 3 greenfeebiletter.

5.​Forslag fra medlemmer

a. Ingen

6.​Fremlæggelse af budget, og fastsættelse af medlemskontingent

7.​Valg af bestyrelsesmedlemmer:

a. følgende er på valg:

Mogens Hørmand - modtager ikke genvalg

Connie Wøbbe - modtager ikke genvalg

Claus Halken - villig til genvalg

b. Bestyrelsen foreslår:

Børge Bisgaard

Jette Wulff

Morten From-Nielsen

8.​Valg af 1. og 2. suppleant. Bestyrelsen foreslår:

Elsebeth Lundgreen

John Andersen

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

Bestyrelsen foreslår genvalg

10. Eventuelt

På bestyrelsens vegne Ebbe Durck, formand   

Kontakt din ​Golfklub i dag

Faaborg Golfklub

Dalkildegaards Alle 1

5600 Faaborg

Telefon: 62 61 77 43

E-mail: faaborggolfklub@sport.dk

web-master: keld@faabva.dk​

CVR: 15443049

Faaborg Golfklub
Dalkildegaards Alle 1
5600 Faaborg