Dalkildegaards Alle 1, 5600 Faaborg

Har du nogle spørgsmål, så ring.

         ​Telefon: 62 61 77 43

​Vinterregler for Faaborg Golfklub

Gældende: Efter afslutnings- til åbningsmatch

For at beskytte banerne bedst muligt har Faaborg Golfklub opstillet et sæt midlertidige, vinterregler
og som følge heraf er handicap regulering IKKE mulig.

Vinterregler generelt:

1. Rensning af bold / oplæg
En bold, der ligger på noget tætklippet areal eller i semirough, må løftes uden straf og renses.
Efter at have løftet bolden skal spilleren placere den på et sted inden for at scorekort bredde fra og ikke nærmere hullet, end hvor den oprindeligt lå og som er indenfor det generelle område (se Regel 14.2).

2. Bold fæstnet i eget nedslagsmærke.
En bold fæstnet i eget nedslagsmærke indenfor det generelle område må løftes uden straf og renses.
Bolden droppes indenfor en køllelængde - ikke nærmere hullet.

For begge ovenstående regler gælder endvidere følgende fremgangsmåde:
Før bolden løftes, skal spilleren markere dens position (se Regel 14.1).
Hvis spilleren undlader at markere boldens position, før han løfter den, eller flytter bolden på nogen anden måde, såsom at rulle den med en kølle, pådrager han sig ét straffeslag.

Vis hensyn til banen om vinteren gennem udbedring af opslåede græstørv samt opretning af nedslagsmærker på green.

Definition: Sne og is, bortset fra rim/ rimfrost, er enten tilfældig vand eller løse natur genstande efter spillerens valg.

En bold, der ligger i sneen, må løftes (gælder ikke i strafområde) og sneen fjernes, og bolden genplaceres efter ovennævnte regler.

Hvis markeringer er fjernet for vinteren, er reglen for de forskellige vinterturneringer, at der spilles som om, der er strafområder de steder, hvor der normalt er strafområder. Dette gøres efter bedste skøn og med fairness overfor med-/modspillere og øvrige turneringsdeltagere.

Kørsel med golfbiler: Det henstilles til, at man kun kører i semirough.

Kontakt din ​Golfklub i dag

Faaborg Golfklub

Dalkildegaards Alle 1

5600 Faaborg

Telefon: 62 61 77 43

E-mail: faaborggolfklub@sport.dk

web-master: keld@faabva.dk​

CVR: 15443049