Dalkildegaards Alle 1, 5600 Faaborg

har du nogle spørgsmål, så ring.

    ​Telefon: 62 61 77 43

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020 i Faaborg Golfklub

Onsdag den 18. august 2021 kl. 19.00 i Hestestalden

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1.​Valg af dirigent

2.​Beretning af klubbens virksomhed i det forgangne år

3.​Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4.​Forslag fra bestyrelsen

5.​Forslag fra medlemmerne

Medlemsforslag, se bilag 1

6.​Forelæggelse af budget, og fastsættelse af medlemskontingent

7.​Valg af bestyrelsesmedlemmer

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

·​Børge Bisgaard – modtager ikke genvalg

·​Claus Halken – modtager genvalg

·​Jette Wulff - modtager genvalg

Bestyrelsen foreslår Helle Lieutenant som afløser for Børge Bisgaard.

8.​Valg af 1. og 2. suppleant

Ingen af de afgående suppleanter ønsker genvalg.

9.​Valg af revisor og revisorsuppleant

Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO.

10.​Eventuelt

På bestyrelsens vegne Jørgen Bremholm, formand

Kontakt din ​Golfklub i dag

Faaborg Golfklub

Dalkildegaards Alle 1

5600 Faaborg

Telefon: 62 61 77 43

E-mail: faaborggolfklub@sport.dk

web-master: keld@faabva.dk​

CVR: 15443049