Har du nogle spørgsmål, så ring.

         ​Telefon: 62 61 77 43

04.02. Handicapregler 2016

​Nyt fra Handicapkomiteen!

Som de fleste sikkert allerede har set, er der kort efter nytår foretaget årsregulering af handicap.

47 medlemmer har fået forhøjet deres handicap og 16 har fået det reduceret.

131 medlemmer har afleveret 3 eller færre scorekort i året løb og har således ikke et EGA-handicap.

Medlemmerne har været flittige til selv at indtaste deres EDS-runder i årets løb, men til de få, der stadig afleverer scorekortene i klubhuset har vi et ønske om, at I på scorekortet husker at skive TYDELIGT navn og også gerne medlemsnummer på markøren. Det kan til tider være endog meget vanskeligt at tyde markørens underskrift!

EGA Handicapsystemet revideres hvert 4 år, så det system vi har spillet efter i perioden 2012-2015 er revideret pr. 1. januar 2016 og gælder til og med 31. december 2019.

De væsentligste ændringer er følgende:

1. EGA-handicapgrænsen hæves fra 36 til 54 og DGU anbefaler et starthandicap på 72.

Denne anbefaling følger klubbens bestyrelse, så alle nye medlemmer fremover vil få tildelt et starthandicap på 72. Samtidig hæves handicaps for medlemmer, der har hcp 54, til 72.

2. Begrebet klubhandicap genindføres og grænsen for opnåelse af et EGA-handicap hæves fra 36 til 54. Medlemmer med handicap over 54, eller som har mistet sit EGA-handicap, vil fremover have et klubhandicap.

Klubbens bestyrelse har besluttet, at medlemmer med klubhandicaps fremover kan deltage i klubturneringer.

3. Antallet af EDS-runder hæves fra 2 til 3 pr. kalenderuge.

4. Den nedre grænse for tællende 9-huls runder sænkes fra HCP 18,5 til HCP 11,5.

Det skal præciseres, at hvis der spilles en EDS-runde over 18 huller, er det kun muligt at blive reguleret for 9 huller, såfremt spilleren før start på hul 1 har meddelt sin markør, at man ønsker regulering for 9 huller og om det for-9 eller bag-9, der reguleres efter.

5. Der indføres ny beregningsmetode til handicaprevision (årsrevision).

I modsætning til den hidtil gældende beregningsmetode, hvor justeringen sker i forhold til medianen, vil der efter den nye metode blive udregnet et handicapinterval, som handicappet fra og med næste årsrevisionen justeres i forhold til.

6. Der indføres ny beregningsmetode for CBA. (CBA er et udtryk for, om der er spillet under ”normale forhold”.) CBA-intervallet reduceres fra (+1 til -4) til (+1 til -2/RO)

RO (eller reduction only) betyder, at handicap kun reduceres - og ikke opskrives - i den pågældende turnering.​

7. En periode for ”vinterregler” indføres. Mulighed for, at der handicapreguleres i perioden 1. november til 30. april, selvom der spilles med oplæg.

Det er op til klubben selv at bestemme, om dette indføres. Klubbens bestyrelse har besluttet at indføre denne regel, dog med den begrænsning, at der spilles RO – altså kun med nedskrivning af handicap.

”Vinterreglerne” træder i kraft med omgående virkning.

Reglen gælder dog ikke, når der er så meget sne på greens, at det ikke er muligt at putte og der spilles efter reglen hhv. +1 og +2 som tillæg til scoren ved bold på green, afhængig af boldafstand til hullet.

Hvis nogen ønsker at vide mere om EGA HANDICAPSYSTEM 2016-2019 findes der flere mere eller mindre grundige vejledninger på DGU’s hjemmeside.

​​Handicapkomiteen ønsker alle klubmedlemmer et godt golfår.

Vi håber, at alle medlemmer vil spille med i så mange tællende matcher som muligt og spille rigtig mange EDS runder, så alle får det rigtige handicap og derved er med til at gøre golfspillet så fair og retfærdigt som muligt!

Faaborg, den 28.01.2016

Handicapkomiteen v/ Poul Pedersen, Allan Ørtvig og Mogens Hørmand.​

Kontakt din ​Golfklub i dag

Faaborg Golfklub

Dalkildegaards Alle 1

5600 Faaborg

Telefon: 62 61 77 43

E-mail: faaborggolfklub@sport.dk

web-master: keld@faabva.dk​

CVR: 15443049

Faaborg Golfklub
Dalkildegaards Alle 1
5600 Faaborg