Har du nogle spørgsmål, så ring.

         ​Telefon: 62 61 77 43

Lokale regler for faaborg golf klub 2017

LOKALE REGLER FOR FAABORG GOLFKLUB 2017

1.​Banemarkeringer:
Hvide markeringer samt nærmeste asfaltkant på offentlige veje, der krydser/passerer golfbanen: Out of bounds
To hvide pæle med pil: Out of bounds fortsættes uendeligt i pilens retning indtil anden out of bounds linje krydses.
Gule markeringer: Vandhazard.
Røde markeringer: Parallel vandhazard.
Blå markeringer: Areal under reparation.
Blå pæle med sort top: Areal under reparation, med spilleforbud.

Banemarkeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

2. Ved spil af 11. hul er 12. hul out of bounds. Ved spil af 15. hul er 16. hul out of bounds, markeret med hvide pæle. Ved spil af alle andre huller er disse hvide pæle ”ikke-flytbare forhindringer”. Regel 24-2.

3. En bold, der krydser Dalkildegårdsalle, Bjergevej eller Odensevej og kommer til hvile på den anden side er out of bounds, selv om den ligger på en anden del af banen.

4. Gule, røde og blå markeringer, afstandsmarkeringer samt træer med en eller flere støttepæle / beskyttelses net er ”ikke-flytbare forhindringer”. Regel 24-2.

5. Stendiger er integrerende dele af banen.

6. Sten i bunkers er ”flytbare forhindringer”. Regel 24-1.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DISSE LOKALE REGLER:

Hulspil: tab af hul; slagspil: 2 straffeslag.

7. For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.

8. Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans

partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr. Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres

som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.

Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er

uforsætlig.

Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkning-

erne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne om-

stændigheder skal genplaceres.

Godkendt af DGU marts 2016/2017.

Øvrige markeringer:

Hvid plade i fairway: 200 m til forkant af green.
Gul plade i fairway samt gul/sort stribe på træer: 150 m til forkant af green.
Rød plade i fairway: 100 m til forkant af green.

Ordensforskrifter.:

Der er offentlig adgang på banen, spillere og alle andre med færden på
og ved golfbanen skal tage hensyn til hinanden.

Vær særlig opmærksom ved stier og veje som er angivet på kortet.

Bemærk: Der er krydsende stier på 7. og 12. hul.

Det er tilladt en spiller at medbringe hund i snor på banen.

Øvrige markeringer:

Du skal som spiller:

Reparere de skader, du eventuelt forvolder på banen.
Rette og udbedre nedslagsmærker på og ved greens.
Have en pitchfork og markeringsmærke på dig ved spil.
Lægge opslået græstørv på plads på fairways.
Rive efter dig i bunker udjævne fodspor og mærker i bunkers med de udlagte river.​
Placere hele riven inkl. skaft i bunker efter brug.
Bære bagmærke / greenfeekort synligt under spillet på banen.
Være​opmærksom påklokker på 1.,2.,7.,12.(2stk.),15. og 18. hul.Være opmærksom på at, der er adgang forbudt på skrænten til venstre for 15. hul.​
På hul 4., 6.,7., og 16. hul må der ikke slås ud fra teesteder, når der er trafik på Dalkildegaards Allé / Bjergevej.Altid vise hensyn overfor andre spillere på banen.
Efterkomme henstillinger og anmodninger fra Baneservice.

Overtrædelse af ovennævnte ordensforskrifter kan medføre bortvisning og karantæne fra banen.

Faaborg Golfklubbestyrelse​jan. 2017

SE ENDVIDERE NYE LOKALREGLER FOR BOLD PÅ GREEN

KLIK HER

Kontakt din ​Golfklub i dag

Faaborg Golfklub

Dalkildegaards Alle 1

5600 Faaborg

Telefon: 62 61 77 43

E-mail: faaborggolfklub@sport.dk

web-master: keld@faabva.dk​

CVR: 15443049

Faaborg Golfklub
Dalkildegaards Alle 1
5600 Faaborg