Dalkildegaards Alle 1, 5600 Faaborg

Har du nogle spørgsmål, så ring.

         ​Telefon: 62 61 77 43

​​LOKALE REGLER VINTER, FOR FAABORG GOLF KLUB

Gældende: Efter afslutnings- til åbningsmatch

1.​Banemarkeringer:
Hvide markeringer: Out of bounds
To hvide pæle med pil: Out of bounds fortsættes uendeligt i pilens retning.

Gule markeringer: Strafområde.
Røde markeringer: Strafområde.
Blå markeringer: Areal under reparation.
Blå markeringer med grøn top: Område med spilleforbud

Banemarkeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

2.​Den banenære kant på en hvilken som helst asfalteret vej definerer banens out of bounds grænse

3.​Alle pæle på banen og alle malede sten, som angiver afstande og strafområder, behandles som ikke-flytbare forhindringer – lempelse uden straf efter Regel 16.1. Lempelse må ikke tages efter Regel 15.2.

4.​Out of bounds grænsemarkeringerne mellem hul 11 og 12 er kun gældende for spil af hul 11. Out of bounds grænsemarkeringerne mellem hul 15 og 16 er kun gældende for spil af hul 15. Ved spil af alle andre huller er disse pæle ikke-flytbare forhindringer

5.​En bold, der kommer til at ligge stille på eller på den anden side af vejen Dalkildegårdsalle og Bjergevej på hullerne 4, 6, 7 og 18, er out of bounds, selvom den kommer til at ligge stille på en anden del af banen

6.​De træer der er identificeret med en eller flere støttepæle / beskyttelses net er områder med spilleforbud:

Hvis en spillers bold ligger hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde, og den ligger på eller berører et sådant træ, eller et sådant træ er til gene for spillerens stance eller område for tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 16.1f.

7.​Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se opslag i klub/hjemmeside) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet.

8.​Stendiger er integrerende dele af banen.

9.​Rengøring af bold. Når en spillers bold ligger i det generelle område, må bolden løftes, renses og genplaceres uden straf. Spilleren skal markere stedet, før bolden løftes (se Regel 14.1), og bolden skal genplaceres på dens oprindelige sted (se Regel 14.2).

10.​Spil med lejeforbedring. Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra et lempelsesområde på størrelse med et scorekort i det generelle område, ikke nærmere hullet.

Definition: Sne og is, bortset fra rim/ rimfrost, er enten tilfældig vand eller løse natur genstande efter spillerens valg.

Straf for overtrædelse af en lokalregel: Den generelle straf.

Godkendt af DGU januar 2019.

Øvrige markeringer:

Hvid plade i fairway: 200 m til forkant af green.
Gul plade i fairway samt Gul/sort stribe på træer: 150 m til forkant af green.
Rød plade i fairway: 100 m til forkant af green.

Ordensforskrifter.:

Der er offentlig adgang på golfbanen, spillere og alle andre med færden på
og ved golfbanen skal tage hensyn til hinanden.

Vær særlig opmærksom ved stier og veje som er angivet på kortet.

Bemærk: der er krydsende stier på 7. og 12.hul

Det er tilladt en spiller at medbringe hund i snor på banen.

Du er som spiller, omfattet af golfetikettereglerne.

Det forventes derfor, at spillerne beskytter banen ved at lægge opslåede turf på plads, reparerer nedslagsmærker på greens og udglatter mærker og fodspor i bunkers ved at rive.

Hele riven skal placeres i bunkers efter brug.

Desuden forudsættes det, at alle er med til at fremme spillet og undgå unødig forsinkelse, lader hurtigere spillende bolde gå igennem og undlader gentagne prøvesving på fairways.

Have en pitchfork og markeringsmærke på dig ved spil.​
Bære bagmærke / greenfee billet synligt under spillet på banen.
Være​opmærksom påklokker på 1.,2.,7.,12.(2stk.),15. og 18. hul.Være opmærksom på at, der er adgang forbudt på skrænten til venstre for 15. hul.​
På hul 4., 6.,7.,14.,16., og 18. hul må der ikke slås ud fra teesteder,

når der er trafik på Dalkildegaards Allé / Bjergevej.Altid vise hensyn overfor andre spillere på banen.

Alt banearbejde har fortrinsret.

Efterkomme henstillinger og anmodninger fra Baneservice.

Kørsel med golfbiler: Det henstilles til, at man kun kører i semirough.

Overtrædelse af ovennævnte ordensforskrifter kan medføre bortvisning og karantæne fra banen.

Faaborg Golfklubbestyrelse​jan. 2019

Kontakt din ​Golfklub i dag

Faaborg Golfklub

Dalkildegaards Alle 1

5600 Faaborg

Telefon: 62 61 77 43

E-mail: faaborggolfklub@sport.dk

web-master: keld@faabva.dk​

CVR: 15443049

Faaborg Golfklub
Dalkildegaards Alle 1
5600 Faaborg