Har du nogle spørgsmål, så ring.

         ​Telefon: 62 61 77 43

Torsdag: Herreklubben

Faaborg den 15.december 2017.

Kære medlem af Herreklubben i Faaborg Golfklub.​

Styregruppen ønsker dig og din familie

en glædelig jul

samt et godt og lykkebringende nyt golf-år

Ved Herreklubbens årsafslutning, på den sidste spilledag lørdag den 7.oktober 2017, tog vi afsked med Jes Nielsen i styregruppen. Tak for din indsats gennem året Jes. I stedet blev Frank Hecht valgt og Peter Mogensen tilbød sin hjælp i ”trængte” situationer. Styregruppen konstituerer sig i begyndelsen af det nye år med formand, kasserer osv.

Styr-grp. træffes således:​Johnny Weber 

  johmarweb@gmail.com 23 83 25 97

John H Larsen svendborgvej110@live.dk 62 61 70 80 Frank Hecht frankmorten22@gmail.com 53 88 22 09 Flemming Miller j.flemming.miller@gmail.com 20 92 46 74 Jesper Ruby Hald jesperrubyhald1@gmail.com 28 94 11 25

Vi vil igen i sæson 2018 bestræbe os på, at gøre sæsonen både sjov og fornøjelig for herreklubbens medlemmer.

Spilleplan/ -tider 2018: Der spilles på torsdage. Men ikke på helligdage.

Sæsonen starter torsdag den 5.april 2018 og slutter torsdag den 4.oktober 2018.

Hele sæsonen spilles der (med én undtagelse) stableford. Du vælger selv Teested.

Der bliver 4 udgange kl. 13.00 samt 2 udgange kl.16.32.

(Mødetid i gården 15 min før udgangen kl. 13.00)

Fra 1.september er de 2 sene udgange fra kl. 16.00 og fra 15.september er de 2 sene udgange fra kl. 15.00.

Spisedage er første torsdag i hver måned. Der spilles ”kun” 9 huller (forni er tællende). Udgang kl.14.00 i gunstart. Mødetid i gården 15 min før udgang.

Betaling for spil i 2018: Medlemskab af herreklubben er kr.100.

Årskort - inklusive alle spil og medlemskab = kr.400.

Alternativt betales kr.100 for medlemskab og kr.30 pr. spil.

Golfture i 2018: En dags turen torsdag den 24.maj 2018. Vi spiller banen i Fredericia.

2 dages turen onsdag den 5- samt torsdag den 6.september. Turen går til Ærø.

​​

Styregruppen indkalder til et orienteringsmøde i klubben torsdag den 1. marts 2018 kl. 19.00. Her vil vi gennemgå hele matchplanen for året og naturligvis besvare spørgsmål fra jer medlemmer. Den 1.marts har vi en udmelding om økonomi på vores ture ud af huset.

Tag gerne en ven/nysgerrig med denne aften, vi ønsker jo alle en større tilslutning til herreklubbens arrangementer.

Vi ses torsdag den 1.marts 2018 kl. 19.00 i Faaborg Golfklub.

​Mange julehilsener

På styregruppens vegne

Johnny Weber

Nuværende formand    

-------------------------------------------------------------------------------                                             

SAMLET STILLING 2017

NÆRMEST FLAGET 2017

To-dagestur til Pejsegården 2017

Alle mandlige medlemmer af Faaborg Golfklub, som er fyldt 18 år kan deltage i ”Herreklubben”. Der kræves dog et max. handicap på 36,0.

Herreklubbens formål er at fremme golfspillet ved at konkurrere med andre ligesindede, og fremme det sociale samvær. Alle medlemmer kan tilmelde sig Herreklubben Faaborg Golfklub på Facebook, hvor morsomheder mm. kan udveksles.

Medlemskab koster kr.100,- for en sæson Endvidere betaler man kr. 30,- for hver match man deltager i. Alle indgåede beløb anvendes til præmier, samt tilskud til fællesspisning i forbindelse med årsafslutning, og lignende aktiviteter.​

Ved årsafslutningen, på den sidste spilledag torsdag den 13.oktober 2016, blev 3 nye personer valgt ind i styregruppen: John H. Larsen, Jes Nilsen og Johnny Weber. Styregruppen består nu af 5 personer og vi har på vort første møde konstitueret os som følger: Formand Johnny Weber, næstformand John H. Larsen, sekretær Jes Nielsen, indberetter/IT Flemming Miller og økonomichef/kasserer Jesper Ruby Hald. Vi træffes således:

Johnny Weber johmarweb@gmail.com 23 83 25 97

John H Larsen svendborgvej110@live.dk 62 61 70 80

Jes Nielsen jes@jesnielsen.dk 50 45 14 55

Flemming Miller j.flemming.miller@gmail.com 20 92 46 74

Jesper Ruby Hald jesperrubyhald1@gmail.com 28 94 11 25

Styregruppen har bestræbt sig på, at gøre sæson 2017 både sjov og fornøjelig for alle vore medlemmer. Vores julegave til jer er derfor, at vi har kreeret et spændende og afvekslende program for 2017. Det meste af det arbejde, vi har foretaget os indtil nu, kan ses i denne julemail og vedhæftede filer.

Som noget nyt introducerer vi nye matchformer, der både fremmer det sociale liv i klubben og som er designet til at fordele matchpointene lidt bredere, end vi har set tidligere i vores turneringer. Til dette formål har vi blandt andet indlagt nogle hold- og par matcher i programmet. Det tror vi på, bliver både inspirerende, spændende og hyggeligt.

I årsprogrammet har vi indlagt en holdmatch, som spilles over 5 matchdage. Denne match afvikles samtidigt med vore normale matcher. Og som endnu en nyhed, har vi indlagt en individuel matchform - Eclectic match.

John H. Larsen - JHL Rengøring & Vinduespolering ApS - holder fast i vores match nærmest flaget på hul 3, med play-off for de 5 bedst placerede over sæsonen, umiddelbart efter vores afslutningsmatch den 7. oktober 2017. JHL har endvidere udvidet sit sponsorat, til også at omfatte en præmie, til den spiller, der har været tættest på flaget på hul 3 over hele sæsonen.

For lidt beskrivelse af ovenforstående har vi i denne mail vedhæftet: 1/ Matchplan for sæsonen. 2/ En beskrivelse af matcherne holdmatch og eclectic match samt en orientering om JHL nærmest flaget hul 3.

Allerede nu kan vi oplyse, at vi indkalder til et orienteringsmøde i klubben den 9. marts 2017 kl. 19.00.

Her vil styregruppen gennemgå hele matchplanen og naturligvis besvare spørgsmål, på alle de tiltag, som vi har arbejdet med for jer i 2017. Den 9.marts har vi også en mere præcis udmelding om tid og økonomi på vores ture.

Tag gerne en ven/nysgerrig med denne aften, vi ønsker jo alle en større tilslutning til herreklubbens arrangementer.

Styregruppen er ved at arrangere vores to ture ”ud af klubben”. En dags turen planlægger vi skal gå til Great Northern i Kerteminde og to dages turen skal gå til Nordtyskland til Golfresortet Gut Apeldör kun 80 km fra den dansk/tyske grænse. To fantastiske baner venter på jer.

Vi ses den 9.marts kl. 19.00 i klubben.

På styregruppens vegne

Johnny Weber

Formand

Faaborg den 6.december 2016

Vores hovedsponsor

Igen i år er vi så heldige, at JHL Rengøring & Vinduespolering ApS sponsorerer vores løbende nærmest flaget på hul 3 konkurrence. Dagens vinder kan, den følgende torsdag, byde sine medspillere på et glas sponsor øl. Det er planen, at udstyre vinderen med et badge, der kan sættes på baggen den følgende torsdag - man har vel lov til, at være stolt.

Husk nu at der er en løbende konkurrence over hele året, hvor der gives point til de 5 tætteste drives på hul 3. Det er kun drives på green der gælder. Selv om du ikke er tættest på hullet, vil det være en god ide, at registrere dit drive. Din point sum opgøres på order of merit og årets 5 bedste spillere deltager i et play-off den 7. oktober 2017 umiddelbart efter afslutningsmatchen.

Endvidere sponsorerer JHL Rengøring & Vinduespolering ApS en præmie, til den spiller, der i sæson 2017 har været tættest på flaget på hul 3.

Holdmatch. Et nyt tiltag

Denne match består af 4 mands hold. Det er muligt at sammensætte sit eget hold, som skal meddeles til styregruppen. Hvis man ikke - inden den 11/4.2017 (2 dage før første holdmatch) - har meddelt styregruppen, hvem man ønsker at være på hold med, vil styregruppen sammensætte hold blandt de spillere, der ikke har tilkendegivet et specifikt hold.

Selve matchen spilles over 5 runder - samtidigt med afviklingen af den normale torsdag herre match. Holdets score er summen af de 2 bedste stableford scores på dagen. Vinder er naturligvis det hold med bedst score efter 5 runder. I tilfælde af point lighed vinder holdet med lavest sammenlagt handicap.

Da vi spiller denne match samtidigt med vores sædvanlige torsdagsmatch, kan man ikke regne med, at man spiller sammen med sine holdkammerater på spilledagen. Det har ingen betydning for holdscoren, idet de individuelle scorer overføres til holdets samlede score af Flemming .

Der er naturligvis præmie til det vindende hold ved sæsonafslutningen. Afhængig af antallet af deltagende hold vil der eventuelt også blive præmier til 2. og 3. plads.

Hvis du skulle være forhindret i at deltage i en eller flere af holdmatcherne, må du håbe/stole på, at dine andre holdspillere gør det godt den dag. Her kan du passivt være med i præmieræset. Det er ikke muligt at indsætte en substitut på holdet på enkelte spilledage.

Eclectic match. Et nyt tiltag

Dette er en individuel matchform, hvor din bedste score på hvert hul over 5 runder indgår i din score. Der spilles med fuldt handicap. Matchen afgøres med bedste stableford score. Laveste handicap vinder ved lige point antal.

Eksempel på spillet: Hvis din bedste nettoscore på hul 1 efter 4 runder er par (2 point), og du i den 5. runde laver en netto Birdie (3 point), vil din score på hul 1 i eclectic matchen være 3 (3 point).

Hvis du skulle være forhindret i at deltage i en eller flere af runderne, mister du blot muligheden for at forbedre din score i de runder, men du er stadig med i matchen. Også i denne match vil der være præmier til de bedste ved afslutningsmatchen.

Vi håber, at alle får fornøjelse af Johns gavmildhed og ved deltagelse i de nye matcher.


Brev fra orienteringsmøde d. 9. marts 2017

​-

Kontakt din ​Golfklub i dag

Faaborg Golfklub

Dalkildegaards Alle 1

5600 Faaborg

Telefon: 62 61 77 43

E-mail: faaborggolfklub@sport.dk

web-master: keld@faabva.dk​

CVR: 15443049

Faaborg Golfklub
Dalkildegaards Alle 1
5600 Faaborg