Har du nogle spørgsmål, så ring.

         ​Telefon: 62 61 77 43

​Mandag: Driverklubben, Faaborg Golfklub

Propositioner og aktiviteter - 2017

Deltagere:

Driverklubben er for alle aktive seniorgolfspillere i Faaborg Golfklub, for-trinsvis pensionister. Der er ingen handicapbegrænsning, så både ny-begyndere og mere garvede golfspillere kan være med. Der er heller ingen antalsbegrænsning.

Udspil:

Vi spiller fra gul hhv. rød tee. For herrer, der har problemer med at slå langt nok, vil der være mulighed for slå ud fra rød tee mod et reduceret antal slag i henhold til handicaptabellerne.

Spilletidspunkt:

 Vi mødes hver mandag inden kl. 09:00, hvorefter der ved lodtrækning sammensættes hold på 3-4 personer til gunstart kl. 09:15. I lige uger spiller vi på for-ni (hul 1-9) og i ulige uger på bag-ni (10-18). I sommer-perioden kan der ved ekstra mange deltagere blive tale om at sende et begrænset antal ud på den modsatte banehalvdel efter aftale med klub-bens sekretær og/eller greenkeeper.

Hvis vejret tilladet det, spiller vi hele året dog ikke i ugerne 27-30 inkl.

Matchfee: 10,- kr pr. gang

Spil med andre klubber: 

Driverklubben har i øjeblikket aftaler om venskabsmatch(er) med Svend-borg - to gange pr. år, Midtfyn og Sønderborg - begge én gang pr. år. Tilmelding sker på ophængte lister i klubhuset, og tilmeldingen er bin-dende en uge forinden.

Præmier:

Tre gange om året (i månederne april, august og december) arrangeres der spisning med præmieuddeling.

Der er præmier til ugevinderne (M & K) hver uge, dog kan man kun modtage én ugepræmie pr. periode. Der er også præmier til vinderne (M & K) for hver periode, dog kan man kun modtage en periodepræmie inden for samme kalenderår. Ved årets udgang findes en årsvinder (M & K). Man kan dog kun modtage én årspræmie hvert 3. år. Hvis der er to eller flere deltagere der har samme pointantal, vinder den med lavest handicap. Er der stadig lighed findes vinderen ved lodtrækning. Der gives desuden præmier for birdies og det, der er bedre.

Alle præmier uddeles ved frokosterne. Er man ikke til stede, går disse videre til klappepræmier, dette gælder dog ikke for årsvinderen.

Sommertur:

Der arrangeres normalt en sommertur af 2-3 dages varighed med spil på fremmede baner fortrinsvis uden for Fyn.

Socialt samvær: 

Der lægges stor vægt på det sociale samvær, og for at dyrke dette arrangeres der frokoster den 1. mandag i hver måned dog undtaget januar, februar, juni (i 2017 p.g.a. helligdage og andre arrangementer) og juli. Forårs-, sommer- og julefrokosterne erstatter i april, august og december de ovennævnte frokoster.

Styregruppe:

Driverklubben ledes af en styregruppe, der for tiden består af:

Arne Clausen (formand) 4585 9727 arne@grevegaard.dk
Egon Petersen (næstformand) 6261 2903 barlebo.ost@stofanet.dk
Inge Karst (kasserer) 4239 7960 morten.karst@gmail.com
Mia Clausen 4585 9727 mia@grevegaard.dk
Grethe Petersen 6261 2903 barlebo.ost@stofanet.dk

Aktiviteter for 2017:

Forårsfrokost Mandag den 3. april 2017
Svendborg - Faaborg Tirsdag den 16. maj 2017
Sommertur Tirsdag den 30. maj - torsdag den 1. juni 2017
Faaborg - Sønderborg Mandag den 19. juni 2017
Sommerfrokost Mandag den 7. august 2017
Faaborg - Svendborg Mandag den 21. august 2017
Midtfyn - Faaborg Mandag den 11. september 2017
Julefrokost Mandag den 11. december 2017

Kontakt din ​Golfklub i dag

Faaborg Golfklub

Dalkildegaards Alle 1

5600 Faaborg

Telefon: 62 61 77 43

E-mail: faaborggolfklub@sport.dk

web-master: keld@faabva.dk​

CVR: 15443049

Faaborg Golfklub
Dalkildegaards Alle 1
5600 Faaborg