Dalkildegaards Alle 1, 5600 Faaborg

Har du nogle spørgsmål, så ring.

Telefon: 62 61 77 43

Nyt fra begynderudvalget.

Mandag, d. 10. april havde de nye begyndere deres første undervisningslektion. Der var mødt et så imponerende antal som 18 der havde besluttet sig for, at begynde en golfkarriere. De 16 var komplet nye og derfor meget spændte og forventningsfulde.

Klubben har besluttet, at give begynderne 6 undervisningslektioner, 5 holdlektioner og 1 individuel. De har undervisning ved Daniel hver anden mandag og hver torsdag, indtil de har fået de 5 holdlektioner. Det har hold 1 fået på torsdag, så tager begynderudvalget over og træner spillet på par – 3 banen, indtil de har scoret 3 x 36 point på 18 huller. Torsdag, d. 4. maj begynder undervisningen for hold 2., d. 4. maj.

De skal selvfølgeligt også klare regelprøven inden de kan få ”kortet”. Vi holder derfor regelaften for alle nye på mandag, d. 1. maj. Her vil Morten undervise i regler, så de kan begå sig fornuftigt på banen og bestå prøven.

Efterhånden vil de nye også sætte deres præg på den store bane, idet de alle skal gå 3 gange 9 huller under vejledning (rødt og grønne kort). Vejledningen går ud på, at vi giver råd og vejledning omkring, hvordan man kan spille de enkelte huller, hvad skal man være opmærksom på etc.

Det betyder selvfølgeligt, at det går langsommere end normalt når vi går kort. Dels er spillerne uøvede og skal formodentligt bruge mange slag og dels skal de have råd om, hvordan hullet kan spilles.

Da det er vigtigt for, at de nye spillere at de får en god oplevelse i klubben, så vi kan beholde dem som medlemmer i mange år, vil vi fra begynderudvalgets side opfordre til, at alle klubbens øvrige medlemmer viser forståelse for og tålmodighed med de nye og i det hele taget vise ekstra hensyn til dem, da de repræsenterer klubbens fremtid.

På begynderudvalgets vegne

Asger Clausen

Kontakt din ​Golfklub i dag

Faaborg Golfklub

Dalkildegaards Alle 1

5600 Faaborg

Telefon: 62 61 77 43

E-mail: faaborggolfklub@sport.dk

web-master: keld@faabva.dk​

CVR: 15443049

Faaborg Golfklub
Dalkildegaards Alle 1
5600 Faaborg