Har du nogle spørgsmål, så ring.

Telefon: 62 61 77 43

Tritus og Natrix

Som de fleste nok har bemærket, er der blevet arbejdet meget med søen på hul 7. Der er blevet fældet træer og ryddet krat, og i øjeblikket er der gang i at fjerne dynd fra bunden af søen.

Det skyldes, at biologerne har fundet Stor vandsalamander (Triturus cristatus) og snoge (Natrix natrix) i søen, så for at give bedre levevilkår til disse dyr, har man sat genopretningsprojektet i gang.

salamander

Kontakt din ​Golfklub i dag

Faaborg Golfklub

Dalkildegaards Alle 1

5600 Faaborg

Telefon: 62 61 77 43

E-mail: faaborggolfklub@sport.dk

web-master: keld@faabva.dk​

CVR: 15443049

Faaborg Golfklub
Dalkildegaards Alle 1
5600 Faaborg