Har du nogle spørgsmål, så ring.

         ​Telefon: 62 61 77 43

Nyt fra bestyrelsen

Juni 2017

​Nyt fra Bestyrelsen​

I forbindelse med Golfens Dag, holdt vi åbent hus i dejligt vejr. Vi havde besøg af ca. 25 gæster, som var rundt at se vore faciliteter, og vor dejlige golfbane. Vi samlede gæsterne i Pejsestuen, hvor de blev trakteret med kaffe og kage. Asger Clausen gav en orientering/introduktion om vor golfklub. Vi fik på dagen 5 indmeldelser og 2 som ville vende tilbage. De indmeldte sig et par dage efter.

I forbindelse med vort jubilæum, er der udgivet en jubilæumsbog, som fortæller om Golfklubbens/Golfbanens historie, en rigtig god og flot bog, som vi kan takke Bent Hansen, Poul Pedersen og Vagn Pilegaard for. Der er udført et meget stort og grundigt forarbejde for at få denne bog udgivet. De som endnu ikke har købt bogen har mulighed for at købe den i sekretariatet til kr. 150 pr. stk

Vi afholdt vor Fødselsdags/Troels Westrup`s jubilæumsturnering sponseret af GF Forsikring lørdag, den 20 maj, hvor der var tilmeldt 128 til turneringen, og med besøg af 3 fra fam. Westrup, ca 100 personer var med til middagen om aftenen, hvor Brian havde sørget for noget rigtigt lækkert mad. Efter middagen, inden kaffen var der præmieuddeling. 1. Præmien gik til Grethe og Børge Bisgaard, som fik overrakt Troels Westrup`s Vandrepokal. GNT Shoppen udtrak de 2 heldige vindere af deres konkurrence, 2 stk gavekort a 500 kr. til Shoppen.Vi vil gerne takke alle for den store og positive opbakning der var om dette arrangement.

Bestyrelsen vil gerne henlede medlemmernes opmærksomhed på, at der er gratis fællestræning ved vor Pro Daniel Cole hver torsdag fra kl. 17 – 18 og mandag ulige uger fra kl. 16 -17.

Vi er ved at have vor turneringsplan på plads. Bestyrelsen har besluttet at vor Andematch får lidt andre konditioner, end den har haft de foregående år. I år vil der være 10 præmier, dvs. ikke præmier til alle. Beslutningen er taget ud fra den vanskelige økonomiske situation som klubben er i, hvorfor vi i bestyrelsen ikke vil belaste klubbens økonomi unødvendigt.

Fra bestyrelsen vil vi gerne gøre opmærksom på, at 4. divisionen debuterer på hjemmebane den 17. og 18. juni. Vi håber på stor opbakning fra klubbens medlemmer, da tilskuere er med til at skabe en god stemning.

Bestyrelsen har arbejdet meget målrettet og intenst på at få reduceret klubbens omkostninger, for at klubben igen kan få et positivt resultat. Vi forventer at resultatet for regnskabsåret vil opfylde vor målsætning om et positivt resultat på niveau med budgettet.

Vi har i skrivende stund fået over 100 indmeldelser siden 1. januar, hvoraf de 40 er begyndere. Det er en meget positiv udvikling for klubben, som vi alle kan glæde os over. Vi håber selvfølgelig på, at alle vil tage godt imod vore nyankomne medlemmer, og være behjælpelig med, at få dem inddraget i nogle af vore mange tilbud, således at de føler sig velkomne og forbliver i Faaborg Golfklub.

Bestyrelsen vil ønske Jer alle en rigtig god sommer.

10. juni 2017

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Faaborg Golfklub

J

Budget!

Bestyrelsen arbejder for tiden intenst med at udarbejde et budget for klubbens økonomi i sæson 2016/17.

Vi er godt nok allerede inde den nye sæson, fordi klubbens regnskabs periode løber fra Oktober til September (incl.) Men traditionen tro er budgettet først endeligt, når vores revisor har fået lavet regnskab for det forgangne år, og resultatet sammen med det nye budget fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.

25 års jubilæum i Faaborg Golfklub.

I Maj 2017, er det 25 år siden vores dejlige klub blev grundlagt. Bestyrelsen har besluttet at markere dette jubilæum med et særligt tilbud til alle nye medlemmer:

”Alle nye medlemmer som indmelder sig i perioden d. 1. Marts 2017 til og med d. 30.Maj 2017 bliver tilbudt et års medlemskab til samme pris som det kostede i 1992. Efter det første år overgår alle, som er omfattet af tilbuddet, til fuldt medlemskab. For nybegyndere vil der oveni købet være tilbud om et golfkørekort indbefattet i ”jubilæums kontingentet”

Bestyrelsen håber med dette økonomisk fordelagtige tiltag, at tiltrække flere medlemmer, både begyndere og mere øvede.

Greenkeeper.

Som tidligere oplyst, er der indgået en aftale med vores Chef greenkeeper Poul Simonsen om reduktion af hans arbejdstid fra April næste år. Poul har i mere end 25 år, gjort et stort og loyalt arbejde for klubben og vores dejlige bane. Alderen indhenter imidlertid, ikke kun klubben men også Poul, hvorfor han, om få år, vil gå på velfortjent pension.

For at sikre en glidende overgang til en ny tid med en ny chef greenkeeper, har bestyrelsen besluttet at vores nuværende greenkeeper assistent Klaus Krogh, som alle sætter stor pris på, og som Poul selv har udpeget, allerede fra i år ansættes på fuld tid.

24-10-2016

Pbv.

Mogens Hørmand

udget!

Bestyrelsen arbejder for tiden intenst med at udarbejde et budget for klubbens økonomi i sæson 2016/17.

Vi er godt nok allerede inde den nye sæson, fordi klubbens regnskabs periode løber fra Oktober til September (incl.) Men traditionen tro er budgettet først endeligt, når vores revisor har fået lavet regnskab for det forgangne år, og resultatet sammen med det nye budget fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.

25 års jubilæum i Faaborg Golfklub.

I Maj 2017, er det 25 år siden vores dejlige klub blev grundlagt. Bestyrelsen har besluttet at markere dette jubilæum med et særligt tilbud til alle nye medlemmer:

”Alle nye medlemmer som indmelder sig i perioden d. 1. Marts 2017 til og med d. 30.Maj 2017 bliver tilbudt et års medlemskab til samme pris som det kostede i 1992. Efter det første år overgår alle, som er omfattet af tilbuddet, til fuldt medlemskab. For nybegyndere vil der oveni købet være tilbud om et golfkørekort indbefattet i ”jubilæums kontingentet”

Bestyrelsen håber med dette økonomisk fordelagtige tiltag, at tiltrække flere medlemmer, både begyndere og mere øvede.

Greenkeeper.

Som tidligere oplyst, er der indgået en aftale med vores Chef greenkeeper Poul Simonsen om reduktion af hans arbejdstid fra April næste år. Poul har i mere end 25 år, gjort et stort og loyalt arbejde for klubben og vores dejlige bane. Alderen indhenter imidlertid, ikke kun klubben men også Poul, hvorfor han, om få år, vil gå på velfortjent pension.

For at sikre en glidende overgang til en ny tid med en ny chef greenkeeper, har bestyrelsen besluttet at vores nuværende greenkeeper assistent Klaus Krogh, som alle sætter stor pris på, og som Poul selv har udpeget, allerede fra i år ansættes på fuld tid.

24-10-2016

Pbv.

Mogens Hørmand

Nyt fra Bestyrelsen – August 2016:

Beklageligvis har der ikke været meget nyt at læse her under ”Nyt fra bestyrelsen” siden omkring sæsonstart. Det er ikke fordi der ikke har været noget nyt, så nu prøver vi at rette lidt op på manglerne.

Nye El-Buggies

Et lille tilbageblik viser, at vi har anskaffet 4 nye eldrevne Buggies som medlemmer og gæster kan leje. Medlemmer af Faaborg Golfklub kan leje en Buggy for 125 kr. og hvis man har brug for at køre flere gange, kan man købe et 10 turs kort for 1000 kr. Gæster betaler som i de fleste af vore naboklubber 250 kr/gang.

Juniorer

For juniorerne som træner mandag fra kl. 16.30 til 17.30 har vi forsøgsvis indført en madordning, hvor et aktivt juniormedlem mandag aften kan spise gratis i restauranten og familiemedlemmer for 25-50 kr./person. Dette tiltag er gjort for at fremme interessen for vort juniorarbejde.

Nybegyndere og handicap 72:

For at gøre det lidt mere attraktivt for nybegyndere at spille golf efter at have opnået ”Golfkørekortet”, har DGU anbefalet klubberne at indføre et nyt handicap, så begyndere starter med hcp. 72. Det betyder for en herre nybegynder, at vedkommende fra gul tee, har 4 ekstra slag på alle huller, og 5 ekstra slag på de 5 sværeste huller, og for en dame begynder, fra rød tee, at vedkommende har samme 4 ekstra slag på alle huller og 5 ekstra slag på de 3 sværeste huller. Bestyrelsen besluttede at samme regel skulle gælde alle nuværende medlemmer med Hcp. 54.

Denne ændring har naturligt givet anledning til nogen forvirring og endda protester, for hvad med de medlemmer som netop er kommet under de magiske hcp. 54?

Bestyrelsen har prøver at analysere lidt på de tal som er tilgængelige til nu. F.eks. har der i de til nu afholdte turneringer kun deltaget en enkelt eller måske to deltagere i C-rækken med handicap over 54. Ingen af disse har opnået topplaceringer. Vi fortsætter derfor med sindsro denne ordning.

En helt anden sag er spillehastigheden på banen. Det siger sig selv, at en ”bold” med to eller flere hcp.72 spillere vil sinke spillet på banen alt for meget. Bestyrelsen har derfor besluttet, at der kun må findes EN hcp. 72 spiller i en ”bold”, og at en hcp. 72 spiller altid skal gå sammen med en handicap spiller. (hcp 36 eller mindre)

Januar 2017

Det er med dyb beklagelse, at bestyrelsen har modtaget meddelelse fra Annie Niebuhr om at hun, af arbejdsmæssige og personlige årsager, ser sig nødsaget til omgående af nedlægge sit formands hverv og udtræde af bestyrelsen.

Annie har venligt påtaget sig at fortsætte arbejdet med klubbens bogholderi.

Bestyrelsen har d. 23. januar 2017 konstitueret sig med Ebbe Durck som ny formand.

Øvrige bestyrelsesposter og ansvarsområder vil om kort tid blive publiceret på klubbens hjemmeside.

Med venlig hilsen Bestyrelsen for Faaborg Golfklub

Kontakt din ​Golfklub i dag

Faaborg Golfklub

Dalkildegaards Alle 1

5600 Faaborg

Telefon: 62 61 77 43

E-mail: faaborggolfklub@sport.dk

web-master: keld@faabva.dk​

CVR: 15443049

Faaborg Golfklub
Dalkildegaards Alle 1
5600 Faaborg